Trong kỷ nguyên bùng nổ công nghệ thông tin, các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, ở những mức độ khác nhau đều cần có đủ thông tin để vươn ra “biển lớn”, hội nhập kinh tế thế giới, chiếm lĩnh thị trường và phát triển sản xuất kinh doanh. Báo chí vừa là kênh cung cấp thông tin, chuyển tải cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước vừa là công cụ hữu hiệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thương hiệu cho doanh nghiệp.


Trong bối cảnh nền kinh tế khủng hoảng, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước những khó khăn, thách thức to lớn, hơn bao giờ hết, báo chí càng cần sát cánh, đồng hành để cổ vũ, chia sẻ và tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc quan hệ và hợp tác giữa báo chí và doanh nghiệp trên thực tế thời gian qua vẫn tồn tại những khoảng cách, những “góc khuất” khiến thông tin bị sai lệch, mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp đôi lúc “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” khiến hoạt động của cơ quan báo chí và doanh nghiệp đều không được thuận lợi, thậm chí là rơi vào tình trạng khủng hoảng.

Đây chính là tiền đề để báo Nhà báo và Công luận cùng báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức diễn đàn “Báo chí đồng hành cùng Doanh nghiệp – Doanh nhân” nhằm tạo sự gắn bó, chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau giữa báo chí và lực lượng doanh nghiệp – doanh nhân.