Cập nhật ngày 01/03/2018 - 09:20:58

           

Cả nước đã xuất siêu 1,08 tỷ USD

- Theo Tổng cục Thống kê, cả nước ước tính xuất siêu 900 triệu USD trong tháng 02/2018. Tính chung 2 tháng đầu năm xuất siêu 1,08 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,68 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 4,76 tỷ USD.

Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực giảm mạnh kim ngạch

Theo phân tích cơ quan thống kê quốc gia, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 02/2018 ước tính đạt 13,40 tỷ USD, giảm 33,7% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 3,76 tỷ USD, giảm 36,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 9,64 tỷ USD, giảm 32,7%.

Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực có kim ngạch giảm nhiều so với tháng trước, như: gạo giảm 27,3%; hàng dệt may và phương tiện vận tải, phụ tùng cùng giảm 27,7%; điện thoại và linh kiện giảm 31,4%; điện tử, máy tính và linh kiện giảm 32,4%; thủy sản giảm 37,3%; xăng dầu giảm 46,3%; hạt điều giảm 51,4%; chè giảm 51,8%; cao su giảm 66,2%.

Xuất khẩu gạo giảm mạnh trong tháng 2 năm nay

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 02 năm nay tăng 2,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 5,2%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 1,4%.

Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước: hàng dệt may tăng 31,3%; điện thoại và linh kiện tăng 14,6%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 8,1%.

Bên cạnh đó, có một số mặt hàng kim ngạch giảm, như: điện tử máy tính và linh kiện giảm 7,7%; cao su giảm 65%.

Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 33,62 tỷ USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 9,66 tỷ USD, tăng 25,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 23,96 tỷ USD, tăng 21,8%.

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tăng so với cùng kỳ năm trước: điện thoại và linh kiện đạt 6,6 tỷ USD, tăng 41,7%; hàng dệt may đạt 4,3 tỷ USD, tăng 22,3%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 4 tỷ USD, tăng 19,2%; giày dép đạt 2,3 tỷ USD, tăng 11,9%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 2,1 tỷ USD, tăng 19,5%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 1,3 tỷ USD, tăng 19,7%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,3 tỷ USD, tăng 20,1%; thủy sản đạt 1,1 tỷ USD, tăng 20,4%; rau quả đạt 604 triệu USD, tăng 43,4%; hạt điều đạt 471 triệu USD, tăng 65,3% (lượng tăng 47%); gạo đạt 413 triệu USD, tăng 32,1% (lượng tăng 14,6%).

Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước: dầu thô đạt 395 triệu USD, giảm 12,9% (lượng giảm 27%); hạt tiêu đạt 117 triệu USD, giảm 23% (lượng tăng 36,9%).

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 2 tháng đầu năm, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu đạt 6,2 tỷ USD, tăng 64,8% so với cùng kỳ năm trước; Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 với 6 tỷ USD, tăng 14%; tiếp đến là EU đạt 5,8 tỷ USD, tăng 15%; ASEAN đạt 3,5 tỷ USD, tăng 11,2%; Nhật Bản đạt 2,6 tỷ USD, tăng 11,1%; Hàn Quốc đạt 2,6 tỷ USD, tăng 36,4%.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 02 ước tính đạt 12,50 tỷ USD, giảm 37,6% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,00 tỷ USD, giảm 40%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,50 tỷ USD, giảm 35,9%.

Kim ngạch nhập khẩu hầu hết các mặt hàng đều giảm so với tháng trước: điện tử, máy tính và linh kiện giảm 29,7%; sắt thép giảm 31%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng giảm 31,4%; vải giảm 33%; chất dẻo giảm 44,5%; điện thoại và linh kiện giảm 52,5%.

 So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu tháng 02 giảm 17,4%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 16,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 17,8%.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng giảm mạnh như: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng giảm 16,5%; điện thoại và linh kiện giảm 21,7%; sắt thép giảm 32,1%.

Tính chung 2 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 32,54 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 13,34 tỷ USD, tăng 16,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,20 tỷ USD, tăng 14,5%.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 6,3 tỷ USD, tăng 32,1%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 4,9 tỷ USD, tăng 6,2%; điện thoại và linh kiện đạt 2,3 tỷ USD, tăng 29,9%; vải đạt 1,7 tỷ USD, tăng 29,3%; xăng dầu đạt 1,4 tỷ USD, tăng 50,8%; chất dẻo đạt 1,2 tỷ USD, tăng 14,1%.

Về thị trường nhập khẩu 2 tháng đầu năm, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 9,4 tỷ USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2017. Tiếp đến là Hàn Quốc đạt 7 tỷ USD, tăng 18,7%; ASEAN đạt 4,4 tỷ USD, tăng 13,2%; Nhật Bản đạt 2,5 tỷ USD, tăng 5,7%; EU đạt 1,8 tỷ USD, tăng 5,7%; Hoa Kỳ đạt 1,4 tỷ USD, giảm 5,5%.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 02 ước tính xuất siêu 900 triệu USD. Tính chung 2 tháng đầu năm xuất siêu 1,08 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,68 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 4,76 tỷ USD./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan