Cập nhật ngày 03/05/2018 - 16:07:36

           

Đã có hơn 5,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam

- Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 04 tháng đầu năm 2018, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 5.547,3 nghìn lượt người, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 04/2018, khách quc tế đến nước ta ước tính đt 1.341,9 nghìn lượt người, gim 0,1% so vi tháng trước, trong đó: Khách đến bng đường hàng không tương đương tháng trước; đến bng đường b tăng 1,4%; bng đường bin gim 18%.

So vi cùng kỳ năm trước, khách quc tế đến nước ta tăng 25,2%, do trong tháng này có nhiu hot đng nhm thu hút khách quc tế. như: Hi ch du lch quc tế Vit Nam ti Hà Ni; Ngày hi du lch thành ph H Chí Minh; Ngày văn hóa các dân tc Vit Nam ti Hà Ni; L hi m thc và văn hóa châu Á 2018 ti Hà Ni và Qung Ninh. Trong tháng Tư khách đến t châu Á tăng 31,3% so vi cùng kỳ năm trước; t châu Âu tăng 5,3%; t châu M tăng 20,4%; t châu Úc tăng 10,2%; t châu Phi tăng 14%.

“Tính chung 4 tháng đu năm, khách quc tế đến nước ta ước tính đt 5.547,3 nghìn lượt người, tăng 29,5% so vi cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến bng đường hàng không đt 4.434,5 nghìn lượt người, tăng 26,3%; đến bng đường b đt 970,7 nghìn lượt người, tăng 58,9%; đến bng đường bin đt 142,1 nghìn lượt người, gim 12,2%”, báo cáo ca cơ quan thng kê quc gia cho biết.

Cũng trong 4 tháng năm nay, khách đến t châu Á đt 4.168,9 nghìn lượt người, tăng 36% so vi cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến t hu hết các th trường chính đu tăng: Khách đến t Trung Quc đt 1.776 nghìn lượt người, tăng 39,7%; Hàn Quc 1173,8 nghìn lượt người, tăng 67,3%; Nht Bn 279,8 nghìn lượt người, tăng 7%; Đài Loan 227,4 nghìn lượt người, tăng 14,3%...

Bên cnh đó, khách đến t châu Âu ước tính đt 843,4 nghìn lượt người, tăng 12,9% so vi cùng kỳ năm trước, trong đó: Khách đến t Liên bang Nga 261,9 nghìn lượt người, tăng 13,4%; Vương quc Anh 118,3 nghìn lượt người, tăng 11,1%; Pháp 114,4 nghìn lượt người, tăng 8,6%...

Trong khi đó, khách đến t châu M đt 357,3 nghìn lượt người, tăng 13,4% so vi cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến t Hoa Kỳ đt 263,5 nghìn lượt người, tăng 15,3%. Khách đến t châu Úc đt 163 nghìn lượt người, tăng 12,6% so vi cùng kỳ năm 2017, trong đó khách đến t Úc đt 147,6 nghìn lượt người, tăng 13,2%. Khách đến t châu Phi đt 14,8 nghìn lượt người, tăng 22,5% so vi cùng kỳ năm 2017.

Cần tiếp tục miễn thị thực để thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

S tăng trưởng ca ngành du lch nói chung và tăng trưởng ca khách du lch quc tế nói riêng trong thi gian qua có được là nh nhng n lc ca các doanh nghip du lch, nh nhng văn bn chính sách mi ca Đng, Quc hi và Chính ph đã ban hành to s thông thoáng hơn cho s phát trin ca du lch Vit Nam.

Trong đó, vic min th thc cho các nước Bc Á (Nht Bn, Hàn Quc), Nga và 05 nước châu Âu (Anh, Pháp, Đc, Tây Ban Nha, Italy) là đng lc mnh m đ to đà thu hút hơn na cho khách quc tế ti Vit Nam.

Tuy nhiên, đến ngày 30/06/2018, chính sách min th thc cho 5 quc gia châu Âu nói trên s hết hiu lc và đến nay, Chính ph vn chưa quyết đnh có tiếp tc min visa na hay không.

Va qua, Din đàn Kinh tế Thế gii (WEF) công b báo cáo năng lc cnh tranh du lch và l hành năm 2017 có nêu cnh báo, chính sách th thc (visa) hin đang là rào cn vi s phát trin ca “ngành công nghip không khói” ti Vit Nam.

Theo Hi đng Tư vn du lch Vit Nam, đ ci thin năng lc cnh tranh du lch, vic ci thin chính sách visa s d thc hin được ngay vì không đòi hi ngun lc tài chính, thi gian thc hin như các vn đ còn li.

Theo nghiên cu ca Hi đng tư vn du lch Vit Nam v tác đng ca vic min th thc cho 5 nước Anh, Pháp, Đc, Tây Ban Nha và Italy đã giúp ngành du lch có thêm 10,1% tăng trưởng.

 Ví d, lượng khách du lch Australia đến Vit Nam trong năm 2017 là khong 370.000 người. Nếu min th thc thì s làm gim ngun thu t visa khong 9,2 triu USD. Tuy nhiên, s khách du lch Australia có th tăng thêm khong 37.000 người. Mi khách Australia chi tiêu trung bình khong 1.470 USD khi đi du lch Vit Nam. Như vậy, Việt Nam s thu tăng thêm khong 54 triu USD từ thị trường này.

Vì vy, trong thi gian ti, Chính ph nên tiếp tc min th thc cho các quc gia nói trn và m rng visa cho các quc gia khác. Điu này s tiếp tc thúc đy nhu cu du lch, tăng cường thu hút du khách quc tế, tăng tng thu t khách du lch và to vic làm, cũng như góp phn thúc đy tăng trưởng và phát trin kinh tế. Vic m rng phm vi min th thc cũng được cho là s góp phn tăng kh năng cnh tranh ca Vit Nam so vi các đim đến trong khu vc./.

Hồng Ánh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan