Cập nhật ngày 22/05/2018 - 16:52:40

           

Mỹ chính thức áp thuế suất lên tới 256,44% đối với thép Việt

- Bộ Thương mại Mỹ vừa áp thuế nhập khẩu ở mức cao chưa từng có đối với các sản phẩm thép của Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc sau khi kết luận các sản phẩm này đã vi phạm lệnh chống bán phá giá và chống trợ cấp.

Ngày 22/05/2018, hãng Reuters cho biết, quyết đnh trên có th xem là mt chiến thng cho các nhà sn xut thép ca M trong bi cnh các lô hàng thép ngoi vn tràn ngp th trường nước này, dù các nhà sn xut đã chiến thng trong v kin chng bán phá giá và chng tr cp đi vi sn phm thép Trung Quc hi năm 2015 và 2016. Các doanh nghip Trung Quc đã lách lut bng cách tun sn phm ca mình sang nước th ba (như Vit Nam) sau đó xut khu sang M đ được hưởng mc thuế thp.

Thuế chống trợ cấp của Mỹ đối với thép cán nguội của Việt Nam có nguồn gốc Trung Quốc là 256,44%

Theo quy đnh mi, cơ quan hi quan M s thu thuế chng phá giá 199,76% và thuế chng tr cp (thuế đi kháng) 256,44% đi vi thép cán ngui được sn xut ti Vit Nam nhưng có ngun gc Trung Quc. Riêng thép chng g t Vit Nam đi mt mc thuế chng phá giá 199,43% và thuế đi kháng 39,05%.

B này cũng cho biết, s áp dng cùng mt t l thuế chng bán phá giá và chng tr cp ca Trung Quc đi vi thép chu mài mòn và thép cán ngui t Vit Nam được sn xut t thép cán nóng ca Trung Quc.

Ngoài các mc thuế trên, các mt hàng thép s còn phi chu thêm thuế sut 25% được áp lên các mt hàng thép nhp khu vào M, kết qu ca cuc điu tra an ninh quc gia nhm vào thép và nhôm nhp khu ca chính quyn ông Donald Trump.

Theo thng kê ca Tng cc Hi quan, trong năm 2017, Vit Nam nhp khu 6,5 triu tn thép t Trung Quc, tr giá 4,1 t USD. Trong 4 tháng đu năm 2018 Vit Nam nhp khu 1,82 triu tn, tr giá 1,32 t USD.

Dù thép b áp thuế được gia công thêm Vit Nam đ chng ăn mòn hoc được cán ngui đ s dng cho ngành công nghip ô tô hay sn xut thiết b, B Thương mi M đng ý vi quan đim ca các công ty thép M rng, đến 90% giá tr ca các sn phm thép đó có xut x t Trung Quc.

Ngành công nghip thép toàn cu đang vt ln vi tình trng năng lc sn xut dư tha, phn ln là Trung Quc, dn đến giá sn phm b kéo xung thp.

Quyết đnh tăng thuế này đã được đưa ra sau khi Liên minh châu Âu phát hin các lô hàng thép t Vit Nam vào EU cũng lách thuế hi tháng 11 / 2017.

B Thương mi M cho rng, sau khi B này áp thuế chng bán phá giá đi vi các sn phm thép Trung Quc năm 2015, nhp khu thép cán ngui t Vit Nam vào M tăng vt lên 215 triu USD mi năm t mc 9 triu USD trước đó, trong khi đi vi thép chng ăn mòn tăng lên mc 80 triu USD t 2 triu USD trước đó.

Theo nhiu ngun tin, v vic bt đu phanh phui t mt bn kiến ​​ngh ca các nhà sn xut trong nước ArcelorMittal USA (MT.AS), Tp đoàn Nucor (NUE.N), Tp đoàn Thép AK (AKS.N) và Tp đoàn Thép M (X.N) cho rng, các nhà sn xut Trung Quc bt đu chuyn hướng xut khu các lô hàng thép đến Vit Nam ngay lp tc sau khi thuế cho thép Trung Quc được áp dng.

Trên thc tế, thông báo về việc sẽ áp thuế đối với thép Việt Nam đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ phát đi vào cuối năm 2017. Theo thông báo ca B Thương mi Hoa Kỳ vào ngày 05/12/2017, thép chng ăn mòn Vit Nam có ngun gc xut x Trung Quc nhp khu vào Hoa Kỳ s phi chu thuế chng phá giá và chng tr cp vi t l ln lượt là 199,43% và 39,05%. Trong khi thép cán ngui sn xut ti Vit Nam có ngun gc Trung Quc chu thuế chng phá giá và chng tr cp vi t l 265,79% và 256,44%.

Có th nói, đây là mt trong nhng đng thái thương mi cng rn ca chính quyn Tng thng Donald Trump nhm bo v hàng hóa và th trường Hoa Kỳ, trong đó phn ln nhm đến hàng hóa xut x Trung Quc. Riêng vi sn phm thép, đây cũng được coi là mt bước leo thang trong nhng n lc ca Hoa Kỳ nhm ngăn chn tình trng thép Trung Quc tràn ngp th trường Hoa Kỳ.

Ngay sau đó, B Công Thương Việt Nam cho biết, quyết đnh này được xem là đi ngược li vi nhng quan đim ca chính nước này. Mc dù thép có xut x t Trung Quc, nhưng đã qua quá trình “chuyn đi đáng k” chuyn đi t thép cán nóng sang thép cán ngui và tôn m ti Vit Nam. Như vy, đáng l ra thép Vit s không b gn mác Trung Quc đ phi chu mc thuế sut cao như hin nay./.

Ngun tham kho:

https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-steel/u-s-slaps-heavy-duties-on-chinese-steel-from-vietnam-idUSKCN1IM28C

https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-steel/u-s-slaps-duties-on-vietnamese-steel-originating-from-china-idUSKBN1DZ385

http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/100-9999-bo-cong-thuong-phan-hoi-ve-viec-hoa-ky-ap-thue-chong-pha-gia-toi-531-len-thep-viet.html

Như Quỳnh (tổng hợp)
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan