Cập nhật ngày 07/08/2018 - 10:02:51

           

Xuất khẩu lâm sản 7 tháng đầu năm 2018 đạt 3,77 tỷ USD

- Theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp, giá trị xuất khẩu lâm sản chính 7 tháng đầu năm 2018 liên tục giữ mức tăng trưởng trung bình trên 14% so với cùng kỳ năm 2017.... Tín đến hết tháng 7/2018, việc xuất khẩu lâm sản đã 55,83% kế hoạch năm.

Cụ thể là, giá trị xuất khẩu lâm sản chính tháng 7/2018 ước đạt trên 681 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu lâm sản 7 tháng đầu năm 2018 ước đạt 5,025 tỷ USD, tương đương với 55,83% kế hoạch năm, chiếm 22,6% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp. Giá trị xuất siêu của lâm sản chính 7 tháng ước đạt 3,77 tỷ USD. Tính chung 7 tháng đầu năm 2018, giá trị xuất khẩu lâm sản chính liên tục giữ mức tăng trưởng trung bình trên 14% so với cùng kỳ năm 2017.

Xuất khẩu lâm sản đã 55,83% kế hoạch năm

Trong các mặt hàng xuất khẩu, tâp trung chủ yếu vào các nhóm nông sản chính, như: Gỗ thành phẩm, dăm gỗ, các loại gỗ khác và một số mặt hàng lâm sản ngoài gỗ như: mây, tre, cói, thảm, quế. Gỗ thành phẩm đã qua chế biến có giá trị xuất khẩu lớn nhất trong số các mặt hàng trên, thu về trên 3,2 triệu USD trong tổng số hơn 5,025 USD xuất khẩu của toàn ngành.

Vê thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục là 4 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, chiếm 78,5% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 6 tháng đầu năm 2018. Ngoài ra, các thị trường có giá trị xuất khẩu gỗ tăng mạnh là Malaysia (109% với giá trị: 52,3 triệu USD, mặt hàng chủ yếu là gỗ dán, tấm gỗ dán veneer và các loại gỗ ghép - Mã 4412), Hàn Quốc (52,8%), Pháp (24,8%), Hoa Kỳ (12,5%) và Úc (14,8%). Kim ngạch xuất khẩu lâm sản chính 7 tháng đầu năm 2018 liên tục tăng trưởng, mức tăng trưởng trung bình đạt 14% so với cùng kỳ năm 2017.

TheoTổng cục Lâm nghiệp, ước giá trị nhập khẩu tháng 7/2018 đạt 170 triệu USD nâng tổng giá trị gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu 7 tháng đầu năm đạt 1,24 tỷ USD, chỉ tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân là do các tổ chức, cá nhân đã chuẩn bị vùng trồng rừng nguyên liệu đảm bảo cả về sản lượng và chất lượng để cung ứng cho ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2018, giá trị nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ so với cùng kỳ năm 2017 giảm mạnh ở các thị trường như Campuchia giảm 51,3%, Thái Lan giảm 8,9%, Malaysia giảm 7,8% và thị trường Newzealand giảm 2,7%. Các thị trường có giá trị nhập khầu gỗ và sản phẩm gỗ tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2017 là các thị trường có sản phẩm đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, như: Braxin tăng 39,2%, Chi Lê tăng 26,2% và Hoa Kỳ tăng 15,6%./.

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan