Cập nhật ngày 30/03/2019 - 17:16:41

           

Quý đầu năm 2019, có 9 mặt hàng có tên trong "câu lạc bộ" xuất khẩu trên 1 tỷ USD

- Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 3/2019 ước đạt 22,40 tỷ USD, tăng 61,1% so với tháng trước.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 3 tăng mạnh mẽ

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 3/2019 ước tính đạt 22,40 tỷ USD, tăng 61,1% so với tháng trước. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu trong tháng 3 có kim ngạch tăng so với tháng trước: Gỗ và sản phẩm gỗ tăng 124,4%; gạo tăng 119,4%; hàng dệt may tăng 106,4%; thủy sản tăng 69%; giày dép tăng 58,1%; điện thoại và linh kiện tăng 53,1%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 52,6%; dầu thô tăng 51,7%.

Tính chung quý I/2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 58,51 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2018. Trong quý I, có 9 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 70,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Một số mặt hàng có giá trị tăng so với cùng kỳ năm trước có thể kể đến như: Hàng dệt may đạt 7,3 tỷ USD, tăng 13,3%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 6,9 tỷ USD, tăng 9,3%; giày dép đạt 4 tỷ USD, tăng 15,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 3,9 tỷ USD, tăng 5,2%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,3 tỷ USD, tăng 17%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 2,2 tỷ USD, tăng 7,6%; sắt thép đạt 1,1 tỷ USD, tăng 3,6%.

Trong quý I, xuất khẩu hàng dệt may đạt 7,3 tỷ USD

Mặc dù, điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 12,1 tỷ USD, chiếm 20,6% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu nhưng giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước; thủy sản đạt 1,7 tỷ USD, giảm 1,4%.

Nhìn chung, tỷ trọng xuất khẩu của một số mặt hàng chủ lực vẫn thuộc về khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong đó: Điện thoại và linh kiện chiếm 97,1%; điện tử, máy tính và linh kiện chiếm 90,8%; giày dép chiếm 77,2%; hàng dệt may 59,3%. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản quý I năm nay giảm so với cùng kỳ năm trước: Rau quả đạt 885 triệu USD, giảm 8,6%; cà phê đạt 830 triệu USD, giảm 23,8% (lượng giảm 15,3%); hạt điều đạt 625 triệu USD, giảm 17,2% (lượng tăng 4,7%); gạo đạt 567 triệu USD, giảm 23,6% (lượng giảm 11,5%); hạt tiêu đạt 189 triệu USD, giảm 14,7% (lượng tăng 18,5%). Riêng cao su đạt kim ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm 458 triệu USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước (lượng tăng 32%).

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu quý I/2019, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 13 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là thị trường EU đạt 10,2 tỷ USD, tăng 2,5%; Trung Quốc đạt 7,6 tỷ USD, giảm 7,4%; ASEAN đạt 6,3 tỷ USD, tăng 6%; Nhật Bản đạt 4,7 tỷ USD, tăng 9,4%; Hàn Quốc đạt 4,7 tỷ USD, tăng 7,7%.

Xuất siêu 536 triệu USD

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cũng cho biết, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 3 ước tính đạt 21,8 tỷ USD, tăng 48,6% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2018, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 3 tăng 14,7%. Tính chung quý I/2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 57,98 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong quý I, có 13 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 69,5% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó một số mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm trước đó là: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 11,7 tỷ USD (chiếm 20,2% tổng kim ngạch nhập khẩu), tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 8,7 tỷ USD, tăng 15,1%; vải đạt 2,8 tỷ USD, tăng 6,4%; sắt thép đạt 2,3 tỷ USD, tăng 4,1%; chất dẻo đạt 2,2 tỷ USD, tăng 4,1%; ô tô đạt 1,8 tỷ USD, tăng 103,7%; sản phẩm chất dẻo đạt 1,5 tỷ USD, tăng 7,8%; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép đạt 1,4 tỷ USD, tăng 8,8%; hóa chất đạt 1,2 tỷ USD, tăng 7%; sản phẩm hóa chất đạt 1,2 tỷ USD, tăng 3,5%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu quý I, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 15 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 11,8 tỷ USD, tăng 1,1%; ASEAN đạt 8,2 tỷ USD, tăng 10,1%; Nhật Bản đạt 4,7 tỷ USD, tăng 5,6%; EU đạt 3,6 tỷ USD, tăng 18,7%; Hoa Kỳ đạt 3 tỷ USD, tăng 11,8%.

Tính chung quý I/2019, Việt Nam tiếp tục xuất siêu 536 triệu USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 2,7 tỷ USD). Trong đó, xuất siêu sang EU đạt 6,6 tỷ USD, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Trung Quốc 7,4 tỷ USD, tăng 35,4%; nhập siêu từ Hàn Quốc 7,1 tỷ USD, giảm 2,8%; nhập siêu từ ASEAN 1,9 tỷ USD, tăng 26,1%./.

Trang Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan