Cập nhật ngày 29/06/2019 - 09:38:21

           

22 mặt hàng trong “câu lạc bộ” xuất khẩu tỷ USD

- Giá trị xuất khẩu của 22 mặt hàng này chiếm 86,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu năm 2019.

 

Có thêm 2 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ USD

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 6/2019 ước tính đạt 21,60 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 6 tăng 8,5%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 122,72 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 36,82 tỷ USD, tăng 10,8%, chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 85,90 tỷ USD, tăng 5,9%, chiếm 70% (giảm 0,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước).

6 tháng đầu năm nay, có 22 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 86,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, điện thoại và linh kiện đạt 23,5 tỷ USD, chiếm 19,2% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 4%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 15,5 tỷ USD, tăng 14,3%; hàng dệt may đạt 15 tỷ USD, tăng 9,9%; giày dép đạt 8,8 tỷ USD, tăng 14,2%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 8,2 tỷ USD, tăng 6,3%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 4,9 tỷ USD, tăng 17,7%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 4,3 tỷ USD, tăng 6,1%...

Đáng chú ý là, 6 tháng đầu năm nay bổ sung thêm 2 mặt hàng mới đạt giá trị trên 2 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước là rau quả và xơ, sợi dệt với kim ngạch xuất khẩu đạt lần lượt là 2,08 tỷ USD và 2,01 tỷ USD. 

 

Xuất khẩu rau quả đạt trên 2 tỷ USD trong 6 tháng

Nhìn chung, tỷ trọng xuất khẩu của một số mặt hàng chủ lực vẫn thuộc về khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó: Điện thoại và linh kiện chiếm 97,5%; điện tử, máy tính và linh kiện chiếm 91,2%; giày dép chiếm 77,5%; hàng dệt may chiếm 60%. Do giá xuất khẩu bình quân của hầu hết các mặt hàng nông sản giảm so với cùng kỳ nên kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông, thủy sản 6 tháng đầu năm nay tăng thấp hoặc giảm: Thủy sản đạt 3,9 tỷ USD, giảm 0,8%; cà phê đạt 1,6 tỷ USD, giảm 21,1% (lượng giảm 10,6%); hạt điều đạt 1,5 tỷ USD, giảm 11,8% (lượng tăng 12,5%); gạo đạt 1,5 tỷ USD, giảm 17,6% (lượng giảm 2,9%); cao su đạt 822 triệu USD, tăng 0,3% (lượng tăng 6,6%); hạt tiêu đạt 461 triệu USD, tăng 1,9% (lượng tăng 37,2%).

Trong nửa đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 27,5 tỷ USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là thị trường EU đạt 20,6 tỷ USD, giảm 0,4%; Trung Quốc đạt 16,8 tỷ USD, tăng 1%; thị trường ASEAN đạt 13,1 tỷ USD, tăng 6,7%; Nhật Bản đạt 9,7 tỷ USD, tăng 9,1%; Hàn Quốc đạt 9,2 tỷ USD, tăng 6%.

Nhập siêu 34 triệu USD trong 6 tháng

Cũng theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 6/2019 ước tính đạt 21,2 tỷ USD, giảm 8,6% so với tháng trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước đạt 122,76 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2018. Có 26 mặt hàng nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, chiếm 84,7% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó, một số mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 24,3 tỷ USD (chiếm 19,8% tổng kim ngạch nhập khẩu), tăng 20,9%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 17,9 tỷ USD, tăng 14,8%; vải đạt 6,7 tỷ USD, tăng 7,6%...

Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu 6 tháng đầu năm nay, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước tính đạt 112,3 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 91,4% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu (giảm 0,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2018), trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 52,6 tỷ USD, tăng 17,4% và chiếm 42,8% (tăng 2,5 điểm phần trăm); nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu đạt 59,7 tỷ USD, tăng 4,4% và chiếm 48,6% (giảm 2,9 điểm phần trăm). Nhóm hàng tiêu dùng ước tính đạt 10,5 tỷ USD, tăng 15,4% và chiếm 8,6% (tăng 0,4 điểm phần trăm).

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng với kim ngạch đạt 36,8 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 22,9 tỷ USD, tăng 1%; thị trường ASEAN đạt 16,3 tỷ USD, tăng 6,4%; Nhật Bản đạt 8,8 tỷ USD, giảm 0,7%; Hoa Kỳ đạt 7,1 tỷ USD, tăng 17,1%; thị trường EU đạt 6,9 tỷ USD, tăng 9,1%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, ước tính cả nước nhập siêu 34 triệu USD (bằng 0,03% tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng)./.

Liên Trang
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan