Cập nhật ngày 30/06/2019 - 16:16:29

           

4 điều kiện cần đáp ứng để hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo CPTPP

- Cụ thể, hàng hóa phải được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo quy định của CPTPP…

 

Hàng hóa phải được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước thành viên của CPTPP mới được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Chính phủ vừa ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2019-2022 tại Nghị định số 57/2019/NĐ-CP.

Đối tượng áp dụng của Nghị định là người nộp thuế theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; cơ quan hải quan, công chức hải quan; tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo quy định, hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam được áp dụng thuế suất xuất khẩu ưu đãi theo khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị định số 57/2019/NĐ-CP phải đáp ứng đủ 3 điều kiện sau:

Thứ nhất, được nhập khẩu vào lãnh thổ các nước theo quy định tại Hiệp định CPTPP, bao gồm 6 nước: Australia; Canada; Nhật Bản; Liên bang Mexico; New Zealand; Cộng hòa Singapore.

Thứ hai, có chứng từ vận tải (bản chụp) thể hiện đích đến thuộc lãnh thổ 6 nước nêu trên.

Thứ ba, có tờ khai hải quan nhập khẩu của lô hàng xuất khẩu từ Việt Nam nhập khẩu vào lãnh thổ 6 nước nêu trên (bản chụp và bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Việt trong trường hợp ngôn ngữ sử dụng trên tờ khai không phải là tiếng Anh).

Còn hàng hóa nhập khẩu được áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định CPTPP phải đáp ứng đủ 4 điều kiện:

Một là, thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hoặc Danh mục hàng hóa và thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với xe ô tô đã qua sử dụng áp dụng hạn ngạch thuế quan để thực hiện Hiệp định CPTPP quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 57/2019/NĐ-CP.

Hai là, được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước thành viên của Hiệp định CPTPP, bao gồm 7 nước: Australia; Canada; Nhật Bản; Liên bang Mexico; New Zealand; Cộng hòa Singapore; Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước).

Ba là, được vận chuyển vào Việt Nam từ 7 nước nêu trên. Trường hợp quá cảnh, chuyển tải thì phải đáp ứng điều kiện quá cảnh, chuyển tải theo quy định của Hiệp định CPTPP, cụ thể:

a- Hàng hóa được vận chuyển tới Việt Nam vẫn được giữ nguyên xuất xứ nếu không quá cảnh, chuyển tải qua lãnh thổ của nước không phải thành viên của Hiệp định CPTPP.

b- Trường hợp hàng hóa vận chuyển qua lãnh thổ của một hay nhiều nước không phải thành viên của Hiệp định CPTPP, hàng hóa đó được giữ nguyên xuất xứ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Không trải qua bất kỳ công đoạn sản xuất, gia công nào bên ngoài lãnh thổ 7 nước nêu trên, trừ trường hợp:

+ Bốc, dỡ hàng, chia tách lô hàng, lưu kho, dán nhãn hoặc đánh dấu theo yêu cầu của Việt Nam; hoặc

+ Các hoạt động cần thiết khác để bảo quản tốt hàng hóa hoặc để vận chuyển hàng hóa tới lãnh thổ của Việt Nam.

- Dưới sự giám sát của cơ quan hải quan trong lãnh thổ của nước không phải thành viên của Hiệp định CPTPP.

Bốn là, đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo quy định của Hiệp định CPTPP.

Nghị định 57/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 26/6/2019. Đối với các tờ khai hải quan của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký từ ngày 14/1/2019 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế quan xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Nghị định này và đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn, thì được cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế./.

Liên Trang
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan