Cập nhật ngày 18/11/2019 - 20:35:53

           

Bộ Tài chính công khai Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

- Cụ thể: tính đến hết quý III/2019 (đến ngày 30/9/2019), Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hiện còn hơn 2.019 tỷ đồng.

Trong quý III/2019, từ ngày 1/7/2019 đến hết ngày 30/9/2019 không sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dương trong quý III là 1 tỷ đồng. Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm trong quý này là 2 triệu đồng.

Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý II/2019 là âm gần 500 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý II là hơn 2.518 tỷ đồng.

Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý I/2019 là âm hơn 620 tỷ đồng.

Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại thời điểm cuối năm 2018 là hơn 3.504 tỷ đồng.

Việc công khai Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Hằng quý, Bộ Tài chính thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đầu mối.

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây nhất, ngày 15/11, Liên Bộ Công thương – Tài chính đã giữ mức trích lập đối với xăng E5 RON92 và dầu diesel ở mức 100 đồng/lít, xăng RON95 là 300 đồng/lít.

Ở một số kỳ điều hành, liên bộ đã quyết định không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tiếp tục có sự gia tăng nhẹ để có dư địa điều hành bình ổn xăng dầu các tháng cuối năm và Tết Nguyên đán, đồng thời tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan