Cập nhật ngày 07/02/2020 - 15:15:09

           

Xuất khẩu quý I có thể giảm 21% do dịch Corona

- Nếu dịch Corona kết thúc cuối quý I/2020, thì ước tính kim ngạch xuất khẩu giảm 21% so với cùng kỳ năm trước, còn nếu kéo dài sang quý II, thì giảm 20%.

Đó là đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo đánh giá tác động của dịch Corona tới kinh tế - xã hội Việt Nam mới được Bộ này mới trình Chính phủ.

Xuất - nhập khẩu của Việt Nam bị ảnh hưởng lớn từ dịch Corona

Tại báo cáo này, Bộ Kế hoạch đã đưa ra 2 kịch bản.

Với kịch bản 1: Dịch Corona kết thúc cuối quý I/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo, xuất khẩu ước tính quý I đạt kim ngạch 46,5 tỷ USD, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: xuất khẩu các mặt hàng nông sản và nông sản chế biến, hàng lâm sản giảm khoảng trên 29%, hàng thủy sản giảm 38%, hàng dệt may giảm 22%, hàng giày dép giảm 17%, hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 8%, hàng điện thoại các loại và linh kiện giảm 27%.

Đặc biệt, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc quý I đạt 5,6 tỷ USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các mặt hàng nông sản và nông sản chế biến, hàng lâm sản giảm khoảng 30%, hàng thủy sản giảm 33%.

Cũng như xuất khẩu, ước tính quý I kim ngạch nhập khẩu đạt 50 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: tư liệu sản xuất đạt 45 tỷ USD, giảm 12% (nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng giảm 10%; nguyên, nhiên, vật liệu giảm 15%); hàng tiêu dùng đạt 5 tỷ USD, giảm 17%.

Điều đáng lưu ý là nhập khẩu từ Trung Quốc quý I đạt kim ngạch 14,2 tỷ USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Tư liệu sản xuất đạt 13,8 tỷ USD, giảm 9% (Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng giảm 7%; nguyên, nhiên, vật liệu giảm 10%); hàng tiêu dùng đạt 450 triệu USD, giảm khoảng 61%.

Với kịch bản 2: Dịch Corona kết thúc cuối quý II/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ước tính, quý II đạt kim ngạch xuất khẩu đạt 51 tỷ USD, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu các mặt hàng nông sản và nông sản chế biến, hàng lâm sản giảm khoảng 32%; hàng thủy sản giảm 27%; hàng dệt may giảm 23%; hàng giày dép giảm 26%; hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 16%; hàng điện thoại các loại và linh kiện giảm 15%.

Tương tự như kịch bản 1, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc quý II cũng giảm, ước tính đạt 5,6 tỷ USD, giảm 56% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Các mặt hàng nông sản và nông sản chế biến, hàng lâm sản giảm khoảng trên 60%, hàng thủy sản giảm 57%.

Về nhập khẩu, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước tính quý II kim ngạch nhập khẩu đạt 53 tỷ USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: tư liệu sản xuất đạt 47,7 tỷ USD, giảm 15,6% (Nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng giảm 15%; nguyên, nhiên, vật liệu giảm 16%); hàng tiêu dùng đạt 5,3 tỷ USD, giảm 23%.

Điều đáng lưu ý là nhập khẩu từ Trung Quốc quý II đạt kim ngạch 15 tỷ USD, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: tư liệu sản xuất đạt 14,8 tỷ USD, giảm 18% (Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng giảm 14%; nguyên, nhiên, vật liệu 21%); hàng tiêu dùng đạt 212 triệu USD, giảm 86%.

Trí Dũng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan