Cập nhật ngày 15/05/2020 - 17:02:30

           

Hết quý I, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dư gần 5.000 tỷ

- Trong số các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có số dư lớn nhất với 2.296,967 tỷ đồng.

 

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý I/2020.

Theo đó, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý I/2020 là 4.958,420 tỷ đồng. Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại thời điểm 31/12/2019 là 2.779,815 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý I (từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 31/3/2020) là 194,453 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dương trong quý I năm 2020 là 2,763 tỷ đồng. Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm trong quý I năm 2020 là 3 triệu đồng.

Tính đến thời điểm 31/3/2020, trong tổng số 30 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối, chỉ có 4 doanh nghiệp có số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu Quý I/2020 bị âm quỹ.

Trong số 26 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư dương Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, thì Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có số dư lớn nhất với 2.296,967 tỷ đồng./.

Trang Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan