Cập nhật ngày 19/05/2020 - 10:51:50

           

Hàng hóa tái xuất qua biên giới đất liền chỉ được thực hiện qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính

- Quy định này sẽ được thực hiện kể từ ngày 01/01/2021.

 

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao: “Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng văn bản quy định việc ngừng cho phép hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất và chuyển khẩu được tạm nhập vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua các điểm thông quan không phải là cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế” và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, giao: “Bộ Công Thương chủ trì  phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật công bố lộ trình áp dụng cửa khẩu tạm nhập, cửa khẩu tái xuất đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu”, ngày 14/05/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BCT quy định lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu, đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan.

Đối tượng áp dụng là thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan; các tổ chức, cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan.

Theo nội dung Thông tư số 09/2020/TT-BCT, kể từ ngày 1/1/2021, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, nếu nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền thì việc nhập khẩu hoặc tái xuất đó chỉ được thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) được mở theo quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP, ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. 

Quy định này được áp dụng cho cả hàng hóa nước ngoài tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan nếu hàng hóa đó được nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền. 

So với Thông tư số 11/2017/TT-BCT, ngày 28/7/2017 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa, thì Thông tư số 09/2020/TT-BCT có phần chặt chẽ hơn về quy định đối với cửa khẩu tạm nhập, tái xuất hàng hóa. Cụ thể, Thông tư 09/2020/TT-BCT quy định hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất chỉ được tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, trong khi Điều 5 Thông tư số 11/2017/TT-BCT còn cho phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu phụ ngoài khu kinh tế cửa khẩu đã có đầy đủ cơ quan kiểm soát chuyên ngành theo quy định và cơ sở kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước./.

Trang Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan