Cập nhật ngày 28/11/2014 - 06:58:36

           

11 tháng 2014: Cả nước xuất siêu 2,06 tỷ USD

- Theo Tổng cục Thống kê, tháng 11/2014, cả nước nhập siêu 300 triệu USD, tính chung 11 tháng năm nay xuất siêu 2,06 tỷ USD.

Cụ thể, theo cơ quan thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11 ước tính đạt 13,2 tỷ USD, giảm 6,2% so với tháng trước, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 9 tỷ USD, giảm 6%; khu vực kinh tế trong nước đạt 4,2 tỷ USD, giảm 6,5% do kim ngạch một số mặt hàng chiếm tỷ trọng cao giảm mạnh: Sắt thép giảm 28,1%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng giảm 20,4%; cao su giảm 17%; gạo giảm 15,7%; thủy sản giảm 13,1%; dệt may giảm 10,5%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11 tăng 10,6%, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 10,2% với kim ngạch một số mặt tăng cao: hàng dệt may tăng 20,3%, gạo tăng 45,6%, thủy sản tăng 12,1%; khu vực trong nước tăng 11,4%.

Tính chung 11 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 137 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 44,8 tỷ USD, tăng 13%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 92,2 tỷ USD, tăng 14,1%.

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tăng ở mức khá: Hàng dệt may đạt 19,2 tỷ USD, tăng 18,2%; giày dép đạt 9,2 tỷ USD, tăng 23%; thủy sản đạt 7,3 tỷ USD, tăng 20,2%...

Một số mặt hàng giảm cả về lượng và kim ngạch: Than đá giảm 40,1% về lượng(4,6 nghìn tấn) và giảm 37,9% về kim ngạch (309 triệu USD); xăng dầu giảm 22,7% (275 nghìn tấn) và giảm 22,9% (259 triệu USD). Riêng lượng cao su xuất khẩu mặc dù tăng nhẹ với 1,7% nhưng kim ngạch giảm sâu ở mức 26,2% do giá xuất khẩu bình quân giảm mạnh ở mức 27,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Về thị trường xuất khẩu hàng hóa 11 tháng, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 26,2 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2013; tiếp theo là EU đạt 24,8 tỷ USD, tăng 11,4%; ASEAN đạt 17,3 tỷ USD, tăng 3%; Trung Quốc đạt 13,5 tỷ USD, tăng 13,1%...

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 11/2014 đạt 13,5 tỷ USD, giảm 4,1% so với tháng trước, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,9 tỷ USD, giảm 4,1%; khu vực kinh tế trong nước đạt 5,6 tỷ USD, giảm 4%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 11 tăng 23,1%, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 29,1%; khu vực kinh tế trong nước tăng 15,6% với kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng tăng cao so với cùng kỳ: vải vóc tăng 18,3%; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép tăng 26,5%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 25,5%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 11 tháng ước tính đạt 135 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 76,7 tỷ USD, tăng 12,5%; khu vực kinh tế trong nước đạt 58,3 tỷ USD, tăng 12,7%.

Trong 11 tháng, kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ sản xuất chiếm tỷ trọng lớn có mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 20,5 tỷ USD, tăng 21,1%; vải đạt 8,7 tỷ USD, tăng 14,6%; xăng dầu đạt 7,2 tỷ USD, tăng 13,9%...

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 11 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, ước tính kim ngạch đạt 39,9 tỷ USD, tăng 18,9%  so với cùng kỳ năm 2013. Nhập siêu từ Trung Quốc 11 tháng là 26,4 tỷ USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là thị trường ASEAN đạt 20,9 tỷ USD, tăng 7%; Hàn Quốc đạt 19,8 tỷ USD, tăng 4,2%./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan