Cập nhật ngày 26/05/2015 - 11:01:14

           

Nhập khẩu ô tô tăng mạnh nhất trong 5 tháng đầu năm

- Theo Tổng cục Thống kê, đứng đầu các mặt hàng nhập khẩu tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm là ô tô đạt 2,3 tỷ USD, tăng 94,4%, đặc biệt, ô tô nguyên chiếc tăng 185,7%.

Cụ thể, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 05 ước tính đạt 13,5 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 4,1 tỷ USD, tăng 3,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 9,4 tỷ USD, tăng 0,2%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 5/2015 tăng 9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 12,8%.

Tính chung 05 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 63,2 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 18,8 tỷ USD, giảm 2,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 44,4 tỷ USD, tăng 12,2%.

Một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 11,8 tỷ USD, tăng 18,5%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 6 tỷ USD, tăng 59,7%; giày dép  đạt 4,6 tỷ USD, tăng 19,5%.

Một số mặt hàng xuất khẩu giảm cả về lượng và kim ngạch: cà phê giảm 39,6% về lượng và giảm 38,2% về kim ngạch; gạo giảm 7,4% và giảm 10,7%; than đá giảm 77,2% và giảm 65,3%; dầu thô giảm 5,5% và giảm 53,3%; xăng dầu giảm 27,2% và giảm 55%; sắt thép giảm 13,8% và giảm 15,3%.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 12,7 tỷ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2014. Tiếp đến là EU đạt 11,8 tỷ USD, tăng 8,6%; ASEAN đạt 7,7 tỷ USD, giảm 3,5%; Trung Quốc đạt 6,1 tỷ USD, giảm 1,2%; Nhật Bản đạt 5,7 tỷ USD, giảm 6%; Hàn Quốc đạt 3,1 tỷ USD, tăng 25%.

Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu 5 tháng đầu năm ước tính đạt 66,2 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 26,5 tỷ USD, tăng 6,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 39,7 tỷ USD, tăng 23,2%.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh: ô tô đạt 2,3 tỷ USD, tăng 94,4% (ô tô nguyên chiếc tăng 185,7%); máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 11,5 tỷ USD, tăng 35,9%...

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 5 tháng đầu năm, Trung Quốc đứng đầu với kim ngạch nhập khẩu ước tính đạt 19,5 tỷ USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ 2014. Tiếp theo là Hàn Quốc đạt 11,3 tỷ USD, tăng 27,7%; ASEAN đạt 9,9 tỷ USD, tăng 7,2%; Nhật Bản đạt 6,1 tỷ USD, tăng 31,6%; EU đạt 3,6 tỷ USD, tăng 2,9%; Hoa Kỳ đạt 3,1 tỷ USD, tăng 13,5%.

 

Nhập siêu tháng 5/2015 ước tính 900 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm, nhập siêu ước tính 3 tỷ USD, tương đương 4,7% kim ngạch xuất khẩu, trong đó: khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 7,7 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 4,7 tỷ USD./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan