Cập nhật ngày 27/10/2017 - 16:56:55

           

VASEP kiến nghị giải pháp rút lại “thẻ vàng” của EU

- Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị một số nội dung cấp bách để khắc phục thẻ vàng hải sản.

Theo VASEP, ngày 23/10/2017, Ủy ban Châu Âu (EU) đã có thông cáo báo chí đăng trên website chính thức về việc cảnh báo thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam vì những nỗ lực của Việt Nam chưa đủ để chống khai thác bất hợp pháp. Thời gian EU áp dụng thẻ vàng là trong 6 tháng.

Cần có giải cấp bách để EU rút lại thẻ vàng đối với sản phẩm hải sản 

Sau thời gian này (tháng 04/2018), EU sẽ sang Việt Nam đánh giá lại về các nỗ lực và cải thiện của Việt Nam về chống khai thác IUU. Nếu các biện pháp khắc phục của Việt Nam là tích cực đáng kể thì sẽ được xem xét kéo dài tiếp một kỳ 6 tháng thẻ vàng làm cơ sở để quay trở lại thẻ xanh- bình thường; ngược lại, nếu không được đánh giá là tích cực thì sẽ dễ dàng bị xem xét để chuyển xuống thẻ đỏ – đồng nghĩa với việc bị cấm xuất khẩu hải sản sang EU.

Với mong muốn duy trì để EU không chuyển sang cảnh báo thẻ đỏ sau 6 tháng tới và hướng tới lấy lại thẻ xanh cho Việt Nam, tạo tiền đề tích cực cho FTA Việt Nam - EU, Hiệp hội VASEP và cộng đồng doanh nghiệp hải sản đề nghị Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn một số nội dung cấp thiết cần thực hiện sớm một số nội dung:

Một là, chỉ đạo việc rà soát thêm một lần nữa Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) trước ngày Quốc hội thông qua để đảm bảo rằng một số ý kiến từ phía EU và chuyên gia trên cơ sở cân nhắc của chúng ta đã được đưa vào trong khung của dự thảo. Theo VASEP, với việc rà soát này, cùng với Công thư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã ký gửi cho EU ngày 20/10/2017 đề nghị làm rõ các ý kiến góp ý của EU, sẽ là bước quan trọng nhất và cũng là cơ hội để giúp cho Dự thảo Luật Thủy sản đạt được hoàn chỉnh theo kế hoạch của Việt  Nam, đáp ứng được xu hướng chung của thế giới và EU.

Hai là, chỉ đạo việc thành lập Tổ công tác IUU quốc gia do 1 lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Tổ trưởng, có đại diện của một số bộ và hội, hiệp hội bao gồm cả VASEP, để tập trung các hoạt động trọng tâm trong 6 tháng nhằm "tránh thẻ đỏ".

Ba là, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét làm trưởng đoàn của Việt Nam sang làm việc với đại diện EU tại Brusel về vấn đề IUU trong chuyến công tác tháng 11/2017.

Bốn là, chỉ đạo có sớm một Hội nghị toàn quốc về “thẻ vàng IUU và kế hoạch 6 tháng” gồm một số bộ ngành liên quan và các chi cục thủy sản, các cảng cá, các doanh nghiệp hải sản…

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan