Cập nhật ngày 06/01/2018 - 00:33:40

           

Giao bổ sung 14.033,795 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài cho các bộ, ngành, địa phương

- Đối tượng tiếp nhận nguồn vốn bổ sung trên là 11 bộ, ngành và 48 địa phương để bố trí cho các dự án đã giải ngân nhưng chưa được bố trí kế hoạch vốn theo quy định từ năm 2016 trở về trước.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2130/QĐ-TTg, ngafy 29/12/2017 giao bổ sung 14.033,795 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2017.

Số vốn trên được phân bổ sung cho 11 bộ, ngành và 48 địa phương để bố trí cho các dự án đã giải ngân nhưng chưa được bố trí kế hoạch vốn theo quy định từ năm 2016 trở về trước.

Đồng thời, bổ sung danh mục các dự án trên vào danh mục dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và năm 2017 nguồn vốn nước ngoài để hạch toán và quyết toán vào NSNN năm 2017.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cụ thể về danh mục, mức vốn bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 và năm 2017 cho các bộ, ngành, địa phương theo quy định.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã cắt giảm 8.072 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2015 của các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, Thủ tướng quyết định bổ sung 35.983 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài. Trong đó, giao bổ sung danh mục dự án và số vốn 1.602 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2015 các địa phương.

Các dự án do Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn nước ngoài của các bộ, ngành trung ương và địa phương cũng sẽ được bổ sung 34.380,632 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2015.

Như vậy, sau điều chỉnh, bổ sung và cắt giảm vốn đầu tư nước ngoài, tổng số vốn theo kế hoạch năm 2015 đã tăng thêm 62,29 nghìn tỷ so với kế hoạch.

Đối với hai dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh SP-RCC của các tỉnh Bình Thuận, An Giang được chuyển sang năm 2017, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn 97,24 tỷ đồng.

 

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan