Cập nhật ngày 21/04/2018 - 10:41:54

           

Năm 2018, Bộ Tài chính sẽ giảm 43 đầu mối kho bạc và 28 chi cục thuế

- Đó là thông tin được Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố chiều 20/4, khi trả lời một số cơ quan thông tấn báo chí về những vấn đề nóng liên quan đến Bộ thời gian qua.

 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

Dự thảo Luật thuế tài sản: Sẽ lắng nghe và tiếp thu đầy đủ

Về việc dư luận có nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến dự thảo xin ý kiến của Bộ Tài chính về dự thảo Luật Thuế tài sản, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định: “Chúng tôi rất hoan nghênh và lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhân dân cả nước tham gia góp ý vào dự thảo”.

Bộ trưởng cho biết, đây là một bước để Bộ tiếp thu để hoàn thiện hồ sơ báo cáo với Chính phủ, nếu Chính phủ đồng ý thông qua thì sẽ báo cáo với Quốc hội để đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội trong nhiệm kỳ này.

Dẫn Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đến Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, cũng như Đề án về khai thác nguồn lực từ đất đai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hay gần đây nhất là Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020 trong đó nêu rõ: Yêu cầu nghiên cứu hoàn thiện chính sách thuế đối với tài sản, trong đó đối tượng chịu thuế tài sản bao gồm cả đất và tài sản gắn liền với đất, Bộ trưởng cho biết, đó là những cơ sở để Bộ đã xây dựng dự thảo để xin ý kiến nhân dân.

“Khi xây dựng dự thảo Đề án Luật, mục tiêu đầu tiên được đưa ra là tăng cường quản lý về tài sản. Thứ hai, là nâng cao hiệu quả sử dụng nhà và đất. Cùng với đó là hạn chế sử dụng lãng phí tài sản, tài nguyên là đất đai và công sản. Thứ ba, là đảm bảo sự minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản, như vậy sẽ góp phần quan trọng vào công tác phòng ngừa, phòng chống tham nhũng. Cuối cùng, nếu Luật được thông qua trên cơ sở nào đó sẽ mở rộng nguồn thu cho NSNN và đảm bảo cơ cấu lại nguồn thu”, Bộ trưởng cho biết các mục tiêu đặt ra khi xây dựng dự án Luật trên.

Bộ trưởng tiếp tục khẳng định một lần nữa là sẽ tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi nhân dân cũng như các nhà khoa học, doanh nghiệp, các đối tượng trong xã hội để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo dự án Luật.

Năm 2018, giảm 43 đầu mối kho bạc, giảm 28 chi cục thuế

Về tinh giản bộ máy và đẩy mạnh cải cách đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu Bộ Tài chính cho rằng, các ngành các cấp phải vào cuộc.

Riêng Bộ Tài chính, triển khai chủ trương của Trung ương, đã thực hiện bước sắp xếp lại tổ chức bộ máy, rà soát lại chức năng nhiệm vụ.

Cụ thể là: Từ ngày 1/7 năm nay, triển khai Luật Quản lý nợ công mới, chúng tôi được giao là 1 đầu mối để huy động ODA và vay ưu đãi nước ngoài, nhưng trên tinh thần rà soát lại nhiệm vụ các cơ quan thuộc Bộ thì chúng tôi thấy rằng không cần tăng về tổ chức, không cần tăng về bộ máy, tự sắp xếp biên chế trong nội bộ để triển khai nhiệm vụ này.

Thứ 2, triển khai Nghị quyết 18 thì vừa qua, Bộ Tài chính đã họp bàn thống nhất và phê duyệt Đề án trước hết về hệ thống kho bạc, trước mắt giải thể và sát nhập 43 phòng giao dịch kho bạc các tỉnh về kho bạc tỉnh, giảm 43 đầu mối.

Tiếp đó là đối với hệ thống thuế, đã phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của các chi cục thuế quận huyện, thị xã theo hướng liên chi cục huyện, thị xã. Theo đó, năm 2018 chúng tôi sẽ sắp xếp 327 chi cục thuế huyện, thị xã thành 154 chi cục thuế khu vực, giảm 173 chi cục.

Năm 2019, tiếp tục sắp xếp 53 chi cục huyện, thị xã thành 25 chi cục, giảm tiếp 28 chi cục. Và đến năm 2020 tiếp tục sắp xếp 168 chi cục thuế quận, huyện thành 78 chi cục và giảm tiếp 90 chi cục.

“Đương nhiên, trong quá trình thực hiện thì chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát và có thể số lượng các chi cục thuế được giảm thời gian tới sẽ còn lớn hơn số đã nêu trong đề án được duyệt”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng mạnh mẽ./.

Phương Anh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan