Cập nhật ngày 29/04/2018 - 22:54:42

           

Chi cho đầu tư phát triển tăng mạnh trong tháng 4/2018

- Theo Tổng cục Thống kê, đến thời điểm 15/4/2018, chi đầu tư phát triển đạt 54,6 nghìn tỷ đồng, bằng 13,7%. Đây là con số ấn tượng, bởi trước đó, vào thời điểm 15/3/2018, chi đầu tư phát triển chỉ đạt 17,5 nghìn tỷ đồng, bằng 4,4% dự toán năm.

Nguồn thu nội địa đạt 295,7 nghìn tỷ

Cụ thể, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước  từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2018 ước tính đạt 364,6 nghìn tỷ đồng, bằng 27,6% dự toán năm.

Điều đáng lưu ý là nguồn thu nội địa vẫn giữ đà tăng, đạt 295,7 nghìn tỷ đồng, bằng 26,9%; thu từ dầu thô đạt 16,3 nghìn tỷ đồng, bằng 45,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 52,4 nghìn tỷ đồng, bằng 29,3%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 35,2 nghìn tỷ đồng, bằng 21,1% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 48,1 nghìn tỷ đồng, bằng 21,6%.
Các nguồn thu từ thuế vẫn giữ đà tăng. Cụ thể là: thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 60,1 nghìn tỷ đồng, bằng 27,6%; thu thuế thu nhập cá nhân 31,2 nghìn tỷ đồng, bằng 32,2%; thu thuế bảo vệ môi trường 10,2 nghìn tỷ đồng, bằng 20,9%; thu tiền sử dụng đất đạt 32,2 nghìn tỷ đồng, bằng 37,5%.

Tổng chi ngân sách nhà nước  từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2018 ước tính đạt 353,3 nghìn tỷ đồng, bằng 23,2% dự toán năm.

Trong đó, chi thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, với 260,1 nghìn tỷ đồng, bằng 27,6%; chi đầu tư phát triển đạt 54,6 nghìn tỷ đồng, bằng 13,7%; chi trả nợ lãi 37,6 nghìn tỷ đồng, bằng 33,4%.

Điểm ấn tượng là chi đầu tư phát triển tăng cao. Bởi, trước đó, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, đến thời điểm 15/3/2018, chi đầu tư phát triển đạt mới chỉ 17,5 nghìn tỷ đồng, bằng 4,4% dự toán năm.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 70,9 nghìn tỷ đồng

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng Tư ước tính đạt 21.625 tỷ đồng, bao gồm: vốn trung ương 3.838 tỷ đồng; vốn địa phương 17.787 tỷ đồng.

Tính chung 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 70,9 nghìn tỷ đồng, bằng 21% kế hoạch năm và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2017 tăng 4,4%).

Cụ thể, vốn trung ương quản lý đạt 13,1 nghìn tỷ đồng, bằng 19,9% kế hoạch năm và giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 4.407 tỷ đồng, bằng 23,9% và giảm 41,9%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.126 tỷ đồng, bằng 13,9% và tăng 8,7%; Bộ Y tế 665 tỷ đồng, bằng 20,1% và giảm 27,3%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 262 tỷ đồng, bằng 17,7% và tăng 52,6%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 228 tỷ đồng, bằng 16,8% và tăng 39,8%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 162 tỷ đồng, bằng 21,5% và tăng 19,8%; Bộ Công Thương 44 tỷ đồng, bằng 20,2% và giảm 18,1%; Bộ Xây dựng 43 tỷ đồng, bằng 15,7% và giảm 65,8%; Bộ Khoa học và Công nghệ 39 tỷ đồng, bằng 16,3% và tăng 47,6%; Bộ Thông tin và Truyền thông 22 tỷ đồng, bằng 16,6% và tăng 15,1%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 4, vốn địa phương quản lý đạt 57,8 nghìn tỷ đồng, bằng 21,2% kế hoạch năm và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước  cấp tỉnh đạt 39,8 nghìn tỷ đồng, bằng 19,7% và tăng 11,2%; vốn ngân sách nhà nước  cấp huyện đạt 15 nghìn tỷ đồng, bằng 24,8% và tăng 14,9%; vốn ngân sách nhà nước  cấp xã đạt 3 nghìn tỷ đồng, bằng 30,5% và tăng 13,9%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước  của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 8.408 tỷ đồng, bằng 22,1% kế hoạch năm và tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 4.153 tỷ đồng, bằng 10% và tăng 6,2%; Thanh Hóa 1.911 tỷ đồng, bằng 30,4% và tăng 40,3%; Nghệ An 1.716 tỷ đồng, bằng 29,3% và giảm 4%; Bà Rịa - Vũng Tàu 1.714 tỷ đồng, bằng 26,3% và tăng 19,1%; Hải Phòng 1.697 tỷ đồng, bằng 18,6% và tăng 57,9%; Vĩnh Phúc 1.672 tỷ đồng, bằng 28,1% và tăng 1,3%./.

 

An Nhi
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan