Cập nhật ngày 10/07/2018 - 10:36:33

           

Năm 2018, giao 577.521 triệu đồng vốn xây dựng cơ quan đại diện ở nước ngoài

- Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% kinh phí lãnh sự để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 của Bộ Ngoại giao tại Quyết định 832/QĐ-TTg ngày 09/07/2018.

 

Theo đó, năm 2018 đầu tư 577.521 triệu đồng, giai đoạn 2016-2020 đầu tư 2.751.573 triệu đồng để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Cụ thể, các dự án đã có quyết định đầu tư: Cải tạo trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan; Xây mới trụ sở, nhà ở cán bộ nhân viên Cơ quan đại diện Việt Nam tại Savanakhet; Mua và cải tạo trụ sở làm việc Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông và Ma Cao…

 Các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa có quyết định đầu tư: Cải tạo trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines; Mua đất làm trụ sở và Xây dựng mới Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka…

 Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết danh mục dự án và mức vốn kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 của từng dự án; chủ trì kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự giai đoạn 2016-2020 và năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng và cả năm kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự năm 2018.

Giao Bộ Ngoại giao thông báo cho các đơn vị danh mục và mức kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 cho từng dự án và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/7/2018; thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự theo kế hoạch được giao.

Giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể trong trường hợp có phát sinh kinh phí do chênh lệch tỷ giá thực tế với tỷ giá tính dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của các dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở của các cơ quan của Việt Nam ở nước ngoài; báo cáo tình hình giải ngân 6 tháng và cả năm kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự năm 2018./.

Trí Dũng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan