Cập nhật ngày 07/10/2018 - 09:32:11

           

Đến 31/7/2018, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 171.374 tỷ đồng

- Trong đó, dư nợ cho vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh là 120.434 tỷ đồng, cho vay tiêu dùng là 45.226 tỷ đồng.

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là lĩnh vực hoạt động chủ yếu của ngân hàng này, chiếm tỷ trọng 94% tổng dư nợ tín dụng. Đến 31/7/2018, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 171.374 tỷ đồng.

Cơ cấu dư nợ tập trung chủ yếu là hộ gia đình, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với dư nợ đạt 169.257 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 98,7% đối với cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại NHCSXH.

Trong đó, dư nợ cho vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh là 120.434 tỷ đồng, cho vay tiêu dùng là 45.226 tỷ đồng.

Dư nợ đối tượng là hộ gia đình, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại miền núi phía Bắc chiếm cao nhất, với 38.595 tỷ đồng; Đồng bằng sông Hồng 28.502 tỷ đồng; Bắc Trung Bộ 46.550 tỷ đồng; Tây Nguyên 15.434 tỷ đồng; Đông Nam Bộ 10.938 tỷ đồng; Đồng bằng sông Cửu Long 29.238 tỷ đồng.

Cùng với tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, kết quả cho vay chương trình học sinh, sinh viên (HSSV) cũng đạt được những kết quả khả quan.

Chương trình tín dụng đối với HSSV nhằm mục đích sử dụng nguồn lực của Nhà nước để cung cấp tín dụng ưu đãi cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh, sinh viên nào phải bỏ học vì lý do không có khả năng đóng học phí và trang trải các nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, tạo cơ hội HSSV có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp tục con đường học tập của mình, góp phần vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước.

Tính đến ngày 31/7/2018, dư nợ chương trình đạt 13.575 tỷ đồng. Trong đó: Đối tượng hộ nghèo dư nợ là 1.982 tỷ đồng, với trên 77 ngàn hộ đang vay vốn; Đối tượng hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo dư nợ là 5.261 tỷ đồng, với trên 205 ngàn hộ đang vay vốn.

 Đối tượng HSSV mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh dư nợ là 6.307 tỷ đồng, với gần 268 ngàn hộ đang vay vốn.

Đối tượng là HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không còn khả năng lao động; Lao động nông thôn học nghề; Bộ đội xuất ngũ học nghề, hộ bị thiệt hại do sự cố môi trường biển dư nợ gần 25 tỷ đồng, với hơn 1,3 ngàn hộ đang vay vốn.

Theo NHCSXH, vốn tín dụng chính sách đã từng bước làm thay đổi nhận thức của những người ở vùng nghèo, thay đổi cách thức làm ăn từ tự cấp, tự túc sang sản xuất mang tính hàng hóa và tiếp cận nền kinh tế thị trường, góp phần tạo việc làm cho nông dân, đặc biệt là nông dân ở khu vực bị thu hồi đất để chuyển đổi mục đích sử dụng, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, cải thiện đời sống cho người lao động…

Những kết quả này đã tác động tích cực đến khả năng trả nợ của người vay, điều này được thể hiện rõ khi chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được nâng cao trong thời gian qua, nợ quá hạn giảm dần từ 13,75% khi nhận bàn giao xuống còn 0,44% (thời điểm 31/7/2018).

Riêng đối với tín dụng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tỷ lệ nợ quá hạn là 0,4%. Đối với chương trình cho vay HSSV, tỷ lệ thu nợ hàng năm từ năm 2013 đến nay luôn đạt mức trên 99% trở lên.

Trong đó chính sách giảm lãi vay đối với trường hợp trả nợ trước hạn cũng đã có tác động mạnh, khuyến khích người vay tích cực tiết kiệm một phần thu nhập để trả nợ trước hạn cho NHCSXH, đặc biệt là doanh số trả nợ trước hạn tăng cao trong các năm từ 2014-2016 chiếm từ 46%-54%/tổng doanh số thu nợ (năm 2014 là 4.659/8.587 tỷ đồng, năm 2015 là 4.220/8.338 tỷ đồng; năm 2016 là 3.442/7.479 tỷ đồng)./.

Trí Dũng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan