Cập nhật ngày 15/10/2018 - 23:53:36

           

Còn tới 6.577,685 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ đến nay chưa phân bổ

- Trong đó, Bộ Giao thông - Vận tải có số vốn rà soát không có nhu cầu sử dụng và không giao kế hoạch chi tiết năm 2018 là 1.941,826 tỷ đồng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là 220 tỷ đồng; tỉnh Đồng Nai là 4.500 tỷ đồng; tỉnh Quảng Nam là 363 tỷ đồng.

 Báo cáo về điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 chiều 15/10, trong phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  cho biết, vốn trái phiếu chính phủ chưa phân bổ còn khá lớn.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  cho biết, vốn trái phiếu chính phủ chưa phân bổ còn khá lớn

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, tổng số vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2018 đến nay chưa giao chi tiết do không có nhu cầu sử dụng hoặc không đủ điều kiện để giao kế hoạch theo quy định hiện hành là 6.577,685 đồng của 2 bộ và 2 địa phương.

Trong đó, Bộ Giao thông - Vận tải có số vốn rà soát không có nhu cầu sử dụng và không giao kế hoạch chi tiết năm 2018 ban đầu là 1.494,685 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bộ Giao thông - Vận tải đề xuất được giao thêm kế hoạch chi tiết cho các dự án đủ điều kiện và có nhu cầu là 447,141 tỷ đồng. Còn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là 220 tỷ đồng.

Hai địa phương gồm: tỉnh Đồng Nai là 4.500 tỷ đồng của dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do chưa có quyết định đầu tư được phê duyệt; tỉnh Quảng Nam là 363 tỷ đồng dự kiến bố trí kế hoạch năm 2018, tuy nhiên, số vốn này đã được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung kế hoạch năm 2017 cho Tỉnh vào cuối năm, nên không còn nhu cầu sử dụng...

Căn cứ quy định tại Khoản 2, điều 75 Luật Đầu tư công, Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm 1.630,544 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ năm 2018 của Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và tỉnh Quảng Nam do không có nhu cầu sử dụng hoặc dự án chưa đủ thủ tục giao kế hoạch vốn hàng năm theo quy định hiện hành.

Đồng thời, bổ sung 1.364,458 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ năm 2018 cho Bộ Quốc phòng và 21 địa phương để bố trí cho các dự án có đủ thủ tục đầu tư và có nhu cầu bố trí vốn trái phiếuc chính phủ. 

Trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho rằng, trong bối cảnh nguồn ngân sách nhà nước có hạn, nhiều công trình dở dang, thiếu vốn thì việc còn tới 6.577,685 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ đến nay chưa phân bổ là khá lớn.

Đặc biệt, việc chưa hoàn tất thủ tục để phân bổ, giải ngân 4.500 tỷ đồng cho dự án thu hồi, hỗ trợ tái định cư Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành là quá chậm trễ trong việc triển khai chủ trương của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại các khu vực di dân, tái định cư và hiệu quả nguồn vốn.

Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị Chính phủ xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và khẩn trương đôn đốc các bộ, địa phương liên quan triển khai các nhiệm vụ được giao, sớm hoàn tất thủ tục để phân bổ vốn, bảo đảm tiến độ triển khai, thực hiện dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội giao.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, việc điều chỉnh giảm 1.630,5 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ năm 2018 chưa phân bổ chi tiết của Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và tỉnh Quảng Nam là cần thiết và hợp lý.

Đối với việc điều chuyển 266,086 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án ODA đang thiếu vốn, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị chưa xem xét, quyết định nội dung này.

“Hiện tại, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ rà soát tổng thể thực hiện nguồn vốn ODA, làm rõ nhu cầu bổ sung danh mục, điều chỉnh hạn mức nguồn vốn, tiến độ, thực tế giải ngân và báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Sáu tới”, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đức Hải cho biết lý do./.

An Nhi
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan