Cập nhật ngày 17/12/2018 - 22:08:28

           

Hết ngày 14/12/2018, thu NSNN qua hệ thống KBNN năm 2018 đạt 1.392.719 tỷ đồng

- Trong đó, thu trong cân đối đạt 1.266.183 tỷ đồng, bằng 95,98% so với dự toán.

 

Đó là số liệu được nêu bật tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Kho bạc Nhà nước (KBNN), ngày 17/12/2018.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, ngay từ đầu năm 2018, bám sát dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN), hệ thống KBNN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu thực hiện quyết liệt có hiệu quả các giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thu, trao đổi, cung cấp thông tin hàng ngày; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; đẩy mạnh hiện đại hóa và đa dạng phương thức thu để phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN.

Kết quả, tính đến hết ngày 14/12/2018, thu NSNN qua hệ thống KBNN năm 2018 đạt 1.392.719 tỷ đồng, trong đó thu trong cân đối đạt 1.266.183 tỷ đồng, bằng 95,98% so với dự toán năm.

Về công tác kiểm soát chi NSNN, bám sát Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, với tinh thần cải cách thủ tục hành chính, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách, hệ thống KBNN đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng quy định của pháp luật, kết quả:

Đối với kiểm soát chi thường xuyên, KBNN cho biết, đến hết 14/12/2018, hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát chi đạt 773.003 tỷ đồng, bằng 79,2% dự toán.

Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán 12.775 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 36,5 tỷ đồng.

Đối với kiểm soát chi đầu tư: Đến hết 14/12/2018, giải ngân qua hệ thống KBNN đạt 241.844 tỷ đồng, bằng 62% so với kế hoạch vốn năm. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán 59,5 tỷ đồng.

Đối với công tác huy động vốn, KBNN đã có biện pháp điều hành linh hoạt, tính đến ngày 30/11/2018, KBNN đã tổ chức thực hiện 46 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ, huy động được 152.347 tỷ đồng (trong đó phát hành cho Bảo hiểm xã hội là 93.302 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, nhiệm vụ quản lý tiền, tài sản nhà nước cũng được KBNN quản lý chặt chẽ, trong năm 2018, toàn hệ thống KBNN đã phát hiện và thu giữ 51 tờ tiền giả các loại và trả lại 1.807 món tiền khách hàng nộp thừa với tổng số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.

Một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019 mà KBNN cần quyết liệt thực hiện, đó là: Tiếp tục khắc phục những tồn tại, vướng mắc của năm 2018 để triển khai có hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ của năm 2019.

Về công tác thu, cần tích cực phối hợp với cơ quan tài chính, cơ quan thuế để tiếp tục cải cách công tác hiện đại hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là trong vấn đề thực hiện thu thuế điện tử; Đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư và chi thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật; Nâng cao, đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra về quy trình nghiệp vụ, kỹ năng thanh tra, kiểm toán nội bộ... Tập trung vào thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với người dân; Cần tiếp tục thực hiện việc kiểm soát chi chặt chẽ./.

An Nhi
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan