Cập nhật ngày 10/01/2019 - 00:22:34

           

Có 61/63 tỉnh, thành hoàn thành tốt công tác thu NSNN

- Ngành Thuế đã cán đích năm 2018 với thành công khá toàn diện trong công tác thu ngân sách, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành.

Những con số ấn tượng trong năm 2018

Tại Hội nghị tổng kết công tác Tài chính - Ngân sách nhà nước năm 2018, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2019 được tổ chức vào ngày 9/1/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã báo cáo những con số ấn tượng mà ngành Thuế đã đạt được trong năm 2018 như: Thu NSNN đạt 1.146.933 tỷ đồng, vượt 7,2% dự toán Quốc hội giao, tăng 12,3% so với thực hiện năm 2017, có 61/63 tỉnh, thành hoàn thành tốt công tác thu NSNN, trong đó có 48 địa phương vượt 7,3% so với dự toán, 24 địa phương có mức tăng trưởng ở mức cao so với năm 2017, đạt từ 15% trở lên.

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nguời nộp thuế (NNT), cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết về Chính phủ điện tử..; Tổng cục Thuế tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế; giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan thuế; Hoàn thành việc bãi bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư, kinh doanh; kiến nghị bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến để đến hết 2018, hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến người dần, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và 4.

 Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, ngành thuế đã đẩy mạnh việc triển khai công tác hoàn thuế điện tử. Thực hiện công tác giám sát hoàn thuế tự động đã giúp người nộp thuế giảm bớt thời gian, tiền bạc cũng như công sức... Do đó đã duy trì hệ thống khai thuế qua mạng cho hơn 99,93% số doanh nghiệp. Thực hiện hoàn thuế điện tử cho hơn 93,18% số hồ sơ hoàn thuế.

Đến nay đã xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống hóa đơn điện tử có mã xác thực đối với 254 doanh nghiệp tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với hơn 7,4 triệu hóa đơn. Triển khai dịch vụ khai, nộp các khoản thu từ đất đai, hộ cá nhân điện tử.

Với mục tiêu thực hiện thanh kiểm tra tối thiểu 18,5% số lượng người nộp thuế đang hoạt động; tập trung vào các đối tượng có rủi ro cao; các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp; các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế; hoạt động chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án; hoạt động kinh doanh thương mại điện tử,...

Đặc biệt, cơ quan thuế đã bố trí nguồn lực, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra kiểm tra. Kết quả là, toàn ngành đã thực hiện trên 90.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, vượt kết hoạch đã đặt ra; với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra trên 17,300 tỷ đồng; giảm khấu trừ gần 2.000 tỷ đồng; giảm lỗ trên 34.000 tỷ đồng.

Ngành thuế đã có một năm thành công

Song song với việc nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra thuế, Tổng cục Thuế đã kịp thời triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế nhằm đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế vào ngân sách và hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh. Giao chỉ tiêu thu nợ, nợ thuế từ cấp Tổng cục cho đến từng bộ phận tham gia trực tiếp thực hiện quy trình quản lý nợ. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-BTC của Bộ Tài chính về tăng cuờng công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng thuế.

Kết quả là, năm 2018, đã đôn đốc thu nợ đọng được 32.055 tỷ đồng, đạt 76,9% số tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2017 chuyển sang năm 2018. Tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/12/2018 là 75.805 tỷ đồng, trong đó tiền thuế nợ có khả năng thu hồi là 39.295 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 51,8% tổng số tiền nợ thuế, giảm 2.381 tỷ đồng (-5,7%) so với 31/12/2017.

Trong năm 2018 ngành Thuế đã hợp nhất 34 Chi cục Thuế thành 16 Chi cục Thuế khu vực tại 6 Cục Thuế gồm: Quảng Ninh, Hải Dương, Yên Bái, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Cà Mau. Bên cạnh đó, toàn ngành cũng thực hiện tinh gọn đầu mối các Phòng thuộc Tổng cục Thuế, Cục Thuế và các Đội Thuế thuộc Chi cục Thuế.

Hiện bộ máy của toàn ngành chỉ còn 20 Phòng (giảm 27 Phòng), 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố với 789 Phòng (giảm 54 Phòng), 693 Chi cục Thuế (giảm 18 chi cục), 4.870 đội thuế (giảm được 203 đội thuế) so với năm 2017.

Năm 2019, đẩy lùi tình trạng “Trên nóng dưới lạnh”

Quốc hội, Chính phủ giao dự toán thu NSNN năm 2018 cho hệ thống Thuế là 1.168.100 tỷ đồng trong năm 2019,

Để đạt được nhiệm vụ mà Quốc hội và Chính phủ đề ra cho năm 2019, Tổng cục Thuế xác định năm 201, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành của Chính phủ về thực hiện Nghị qụyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019.

Toàn ngành tập trung, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành vượt 5% nhiệm vụ thu NSNN năm 2019 đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao. Triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu NSNN; tăng cường các biện pháp chống thất thu, trong đó chú trọng triển khai hóa đơn điện tử trên diện rộng; thực hiện thanh tra, kiểm tra đạt tối thiểu 19% số DN đang hoạt động; đôn đốc, thu hồi kịp thời các khoản nợ đọng thuế để giảm tỷ lệ nợ thuế trên tổng thu xuống dưới 5%.

Đẩy mạnh tiến trình thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020 đã được Chính phủ, Bộ Tài chính phê duyệt, tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế theo yêu cầu của Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ; đẩy lùi tình trạng “Trên nóng dưới lạnh” và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan