Cập nhật ngày 30/03/2019 - 10:47:53

           

Khu vực ngoài nhà nước góp 44% tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong quý I/2019

- Thống kê cho biết, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I/2019 theo giá hiện hành đạt 359,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước và bằng 32,2% GDP.

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư trong quý I/2019 chủ yếu tập trung vào hoàn thành công tác phân bổ dự toán đầu năm nguồn vốn đầu tư công, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án chuyển tiếp, công trình trọng điểm.

Tổng cục Thống kê cho biết, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I/2019 theo giá hiện hành đạt 359,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước và bằng 32,2% GDP, bao gồm: vốn khu vực nhà nước đạt 106,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 29,7% tổng vốn và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài nhà nước đạt 158 nghìn tỷ đồng, chiếm 44% và tăng 13,6%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 94,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 26,3% và tăng 7,5%.

Tốc độ phát triển vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý I các năm 2017-2019 so với cùng kỳ năm trước

(Theo giá hiện hành)                                            

Đơn vị: %

 

Quý I/2017

Quý I/2018

Quý I /2019

Tổng số

109,5

110,0

108,8

Khu vực Nhà nước

105,3

103,0

103,5

Khu vực ngoài Nhà nước

115,0

117,2

113,6

Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

107,1

108,1

107,5

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, vốn từ ngân sách nhà nước thực hiện quý I/2019 ước tính đạt 50,8 nghìn tỷ đồng, bằng 14,7% kế hoạch năm và tăng 3,2% so với quý I/2018 (cùng kỳ năm trước bằng 14% và tăng 10,3%).

Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 6,3 nghìn tỷ đồng, bằng 13,7% kế hoạch năm và giảm 30,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 1.314 tỷ đồng, bằng 17,9% và giảm 58,5%; Bộ Y tế 614 tỷ đồng, bằng 11,6% và tăng 22,9%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 372 tỷ đồng, bằng 11,3% và giảm 55,8%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 159 tỷ đồng, bằng 12,4% và tăng 1,5%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 142 tỷ đồng, bằng 10,8% và giảm 22,6%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 101 tỷ đồng, bằng 13,5% và giảm 11,8%; Bộ Khoa học và Công nghệ 43 tỷ đồng, bằng 14,1% và tăng 46,3%; Bộ Xây dựng 34 tỷ đồng, bằng 13,8% và giảm 1,3%; Bộ Công Thương 30 tỷ đồng, bằng 12,2% và giảm 5,9%; Bộ Thông tin và Truyền thông 20 tỷ đồng, bằng 12,5% và tăng 21,5%.

Giải ngân vốn trung ương quản lý giảm, nhưng vốn địa phương quản lý lại có tỷ lệ giải ngân tăng so với cùng kỳ, đạt 44,5 nghìn tỷ đồng, bằng 14,9% kế hoạch năm và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 30,2 nghìn tỷ đồng, bằng 14,3% kế hoạch năm và tăng 10,6%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 11,9 nghìn tỷ đồng, bằng 15,7% và tăng 11,5%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 2,4 nghìn tỷ đồng, bằng 19,2% và tăng 12,5%.

Tại Hà Nội, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 6.691 tỷ đồng, bằng 13,5% kế hoạch năm và tăng 17,1% so với cùng kỳ. Còn tại đầu cầu kinh tế khác là Thành phố Hồ Chí Minh 3.012 tỷ đồng, bằng 8,2% và tăng 22,4%; Thanh Hóa 1.649 tỷ đồng, bằng 21,1% và tăng 17,3%; Bà Rịa - Vũng Tàu 1.479 tỷ đồng, bằng 22,4% và tăng 17,9%; Quảng Ninh 1.373 tỷ đồng, bằng 11,9% và tăng 30,7%; Quảng Nam 1.315 tỷ đồng, bằng 17,7% và tăng 12,6%; Nghệ An 1.291 tỷ đồng, bằng 23,5% và giảm 1%; Vĩnh Phúc 1.265 tỷ đồng, bằng 20,3% và tăng 1,4%; Hải Phòng 1.205 tỷ đồng, bằng 13,3% và tăng 4%.

Tính đến ngày 15/3/2019, lũy kế vốn giải ngân thuộc kế hoạch năm 2019 qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) là 33.645,9 tỷ đồng, đạt 9,6% kế hoạch. Dự kiến số giải ngân đến ngày 31/3/2019 là 49.834 tỷ đồng, đạt 14,2% kế hoạch.

Còn theo đánh giá từ KBNN, do có sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ ngay từ những ngày đầu năm nên số vốn giải ngân đã cải thiện hơn so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, so với kế hoạch vốn năm 2019 được giao thì tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư vẫn còn thấp.

Nguyên nhân của việc tỷ lệ giải ngân vẫn còn thấp, theo KBNN là do trong những tháng đầu năm 2019, các đơn vị dự toán cấp I vẫn thực hiện triển khai phân bổ chi tiết đến các đơn vị dự toán cấp 4 nên một số chủ đầu tư vẫn chưa có cơ sở gửi hồ sơ đến KBNN đề nghị kiểm soát, thanh toán.

Ngoài ra, thời hạn thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản của kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 được thực hiện đến hết ngày 31/01/2019, do đó trong tháng 1/2019 chủ đầu tư vừa triển khai kế hoạch vốn đầu tư năm 2019, vừa tập trung cao độ vào hoàn thiện hồ sơ thủ tục để thanh toán khối lượng hoàn thành của các dự án thuộc kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 với số vốn 46.215 tỷ đồng/51.765 tỷ đồng, chiếm 89,3% tổng số vốn thanh toán trong tháng 1 năm 2019.

Bên cạnh đó, tháng 2/2019 trùng vào thời điểm Tết Nguyên đán nên các chủ đầu tư, các nhà thầu nghỉ tết, do đó cũng phần nào ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Trước đó, để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch đầu tư vốn năm 2019 đã được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Hoàn thành việc thông báo hết số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2019 đã được Thủ tướng Chính phủ giao, khẩn trương nhập dự toán cho các dự án đầu tư công trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS).

Đối với các dự án hoàn thành năm 2019, tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu, khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019, tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu.

Đối với dự án khởi công mới năm 2019, khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán theo đúng quy định, phê duyệt và lựa chọn nhà thầu để sớm thi công dự án.

Đồng thời khẩn trương rà soát, giải quyết vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai công trình thiết yếu có quy mô lớn, có sức lan tỏa, kết nối giữa các vùng miền, nhất là hạ tầng tại các khu vực trọng điểm, đô thị lớn.

Trong đó, đề nghị Bộ Giao thông vận tải có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành,...

Bộ Tài chính chỉ đạo Kho bạc Nhà nước thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, hướng dẫn quy trình, thủ tục thu hồi vốn ứng trước cho các dự án từ năm 2015 trở về trước, nghiên cứu rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

Căn cứ Điều 76 Luật Đầu tư công và các quy định của Chính phủ, thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2018 như sau:

Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương trong nước (bao gồm các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia), vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước: Thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư được kéo dài đến ngày 31/12/2019.

Đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 đã được chuyến sang năm 2018, chỉ được giải ngân đến hết ngày 31/12/2018. Trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc kéo dài thời gian giải ngân kế hoạch đầu tư công sang năm 2019 theo từng dự án.

Đối với các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, phần vốn nước ngoài đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư hằng năm và đã được Chính phủ Việt Nam nhận nợ nhưng chưa giải ngân, thời gian thực hiện và giải ngân được kéo dài đến hết ngày 31/12/2019./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan