Cập nhật ngày 18/04/2019 - 17:29:37

           

Yêu cầu làm rõ cơ sở quy định tăng vốn điều lệ của công ty đại chúng từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng

- Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện tại có 81,04% công ty đại chúng có mức vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên, do đó việc tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng sẽ chỉ tác động đến hơn 18% các công ty đại chúng đang hoạt động.

 

Tờ trình dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) cho biết, bên cạnh những kết quả tích cực, sau hơn 10 năm thi hành Luật Chứng khoán đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập.

Nội dung một số điều khoản của Luật chưa đủ rõ ràng, còn dẫn đến cách hiểu khác nhau, gây khó khăn trong áp dụng; một số điều khoản chưa tương thích với thông lệ quốc tế tốt, chưa phù hợp với yêu cầu và cam kết hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngoài ra, một số quy định của Luật Chứng khoán không còn thống nhất, đồng bộ với quy định liên quan tại các văn bản quy phạm pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung như Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống rửa tiền. Luật Chứng khoán cũng thiếu những quy định mang tính đặc thù áp dụng cho lĩnh vực chứng khoán để bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư và hoạt động trên thị trường chứng khoán.

Trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết: Thường trực Ủy ban Kinh tế cơ bản tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Chứng khoán nêu trong Tờ trình của Chính phủ

Về điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng và điều kiện trở thành công ty đại chúng quy định trong dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hồng Thanh cho biết, hiện có 2 loại ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất đồng tình với quy định nâng điều kiện về mức vốn điều lệ của công ty đại chúng từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng để phù hợp với quy mô thị trường chứng khoán hiện tại và nâng cao chất lượng của các công ty đại chúng. Trong khi đó, loại ý kiến thứ hai không đồng tình và cho rằng quy định tăng vốn điều lệ của công ty đại chúng từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng sẽ hạn chế khả năng huy động vốn của doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện tại có 81,04% công ty đại chúng có mức vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên, do đó việc tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng sẽ chỉ tác động đến hơn 18% các công ty đại chúng đang hoạt động.

Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Kinh tế tán thành với tờ trình Chính phủ và cho rằng việc nâng điều kiện trở thành công ty đại chúng là cần thiết để nâng cao chất lượng, sự ổn định của cổ phiếu đưa ra thị trường chứng khoán, phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như quy mô thị trường chứng khoán hiện tại. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi của điều Luật, Thường trực Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ hơn cơ sở của việc đề xuất nâng mức vốn điều lệ của công ty đại chúng, đồng thời đánh giá đầy đủ tác động về kinh tế, xã hội của quy định này đối với các đối tượng liên quan.

Nhất trí với việc nâng mức vốn điều lệ của công ty đại chúng như đề nghị của Chính phủ và ý kiến của cơ quan thẩm tra, song Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý, việc sửa đổi Luật lần này phải bảo đảm lợi ích của các cổ đông của công ty đại chúng và không làm xáo trộn hoạt động bình thường của thị trường. Theo đó, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cần bổ sung quy định chuyển tiếp đối với các công ty đại chúng có vốn điều lệ dưới 30 tỷ đồng để bảo đảm giao dịch phù hợp với quy mô của công ty và khuyến khích các công ty này tăng vốn điều lệ, tạo sự an toàn cho thị trường chứng khoán, đồng thời góp phần tạo sân chơi bình đẳng, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan