Cập nhật ngày 16/05/2013 - 16:21:53

           

Nâng cao chất lượng dịch vụ ở các tổ chức tài chính vi mô

- “Lãi suất bền vững” và “Quản trị rủi ro” là hai chủ đề xuyên suốt trong Hội thảo Thiết lập Lãi suất bền vững và Quản trị rủi ro trong tổ chức tài chính vi mô diễn ra vào ngày 16/05/2013 tại khách sạn Hilton, Hà Nội.

Hội thảo do Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) - thành viên của nhóm Ngân hàng thế giới, Bộ Kinh tế Thụy Sỹ - SECO, Tổ chức Tài chính quy mô nhỏ Tình Thương và Nhóm công tác tài chính vi mô Việt Nam phối hợp đồng tổ chức.

Tổ chức tài chính vi mô chỉ một tổ chức chính thức cung cấp các dịch vụ “tài chính vi mô”, như: các tổ chức phi chính phủ, các hợp tác xã, các ngân hàng quốc doanh hoặc các tổ chức phi lợi nhuận khác. Hầu hết các tổ chức này đều sử dụng những phương thức tín dụng vi mô mới đã được phát triển trong 30 năm qua. Điều này quan trọng để xác nhận việc khách hàng nghèo và thu nhập thấp có được các dịch vụ tài chính được gọi là tài chính vi mô

Tài chính vi mô (TCVM) đã được công nhận chính thức ở Việt Nam và trở thành một phần của hệ thống tài chính quốc gia. Đây chính là sự ghi nhận của Nhà nước về những đóng góp của các tổ chức TCVM trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển chung của đất nước. Việc phát triển các tổ chức TCVM Việt Nam hoạt động bền vững, theo đúng các chuẩn mực và có trách nhiệm xã hội là mục tiêu hướng tới của các tổ chức TCVM và của các cơ quan quản lý nhà nước. Đây cũng là mối quan tâm chung của các tổ chức quốc tế đã và đang hỗ trợ hoạt động tài chính vi mô ở Việt Nam.

Với chủ đề chính “Lãi suất bền vững”, Hội thảo đã chia sẻ và cung cấp cái nhìn sâu sắc, toàn diện về vấn đề lãi suất áp dụng tại các tổ chức tài chính vi mô. Hội thảo cũng điểm qua kinh nghiệm toàn cầu và các thông lệ tốt nhất về quá trình chuyển đổi và tiến tới bền vững của các tổ chức tài chính vi mô trên toàn cầu. Đại diện Nhóm công tác tài chính vi mô và IFC chia sẻ những bài học thực tiễn và kinh nghiệm hoạt động tài chính vi mô ở Việt Nam và trong khu vực, tập trung vào chủ đề lãi suất bền vững. Bài trình bày của Nhóm đã đi sâu phân tích và nhấn mạnh vào ba điểm sau:

  1. Lãi suất của các tổ chức tài chính vi mô thực tế không cao hơn so với các tổ chức tín dụng khác khi tính toán đầy đủ các chi phí giao dịch, chi phí cơ hội.
  2. Lãi suất cho vay của các tổ chức TCVM không ảnh hưởng xấu đến khách hàng.
  3. Cần tính đến đặc điểm và tính đặc thù hoạt động của TCVM khi đánh giá và xây dựng chính sách lãi suất phù hợp với các tổ chức này.

Vấn đề quản lý rủi ro đối với các tổ chức tài chính vi mô cũng là một chủ đề nổi bật được đề cập tại hội thảo lần này. Tại Hội thảo, ông Andrew Pospielovsky - Chuyên gia tư vấn rủi ro của IFC đã chia sẻ các nguyên tắc nền tảng cho công tác quản lý rủi ro mà bất cứ tổ chức tài chính nào cũng phải đối mặt. Và theo ông, việc xây dựng “văn hóa” quản lý rủi ro đang là một nội dung mà các tổ chức tài chính vi mô nên gấp rút thực hiện, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi và tăng trưởng/.

 

Nguyễn Hoan

* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan