Cập nhật ngày 06/09/2019 - 10:57:36

           

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp trên 762 ngàn hộ thoát nghèo

- Tính đến hết ngày 31/7/2019, tổng dư nợ tín dụng cho khu vực trung du và miền núi phía Bắc đạt khoảng 409.552 tỷ đồng, tăng 4,87% so với năm 2018, chiếm 5,29% tổng dư nợ toàn nền kinh tế...

 

Hết tháng 7/2019, tổng dư nợ tín dụng cho khu vực trung du và miền núi phía Bắc đạt khoảng 409.552 tỷ đồng

Trên 762 ngàn hộ thoát nghèo nhờ vốn tín dụng chính sách xã hội

Theo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho khu vực trung du miền núi phía Bắc, ngoài 14 chi nhánh Ngân hàng Nhà nước với chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, mạng lưới ngân hàng hoạt động tại khu vực đã được mở rộng đến 176 chi nhánh cấp 1; 151 quỹ tín dụng nhân dân và 1.052 chi nhánh trực thuộc và phòng giao dịch.

Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 17 chi nhánh loại I đang hoạt động trên địa bàn 14 tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội với mạng lưới hoạt động của 14 chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, 127 phòng giao dịch cấp huyện, tổ chức 2.566 điểm giao dịch xã, thành lập 37.489 Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại tất cả các thôn, bản.

Hệ thống các tổ chức tín dụng thời gian qua đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng thương mại và chủ động triển khai các chương trình tín dụng cho các lĩnh vực và đối tượng ưu tiên.

Đối với các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội đang triển khai tại khu vực, tính đến 31/7/2019 dư nợ cho vay đạt 42.748 tỷ đồng, tăng 6,12% so với 31/12/2018, với hơn 1.486 ngàn khách hàng còn dư nợ, chiếm tỷ trọng 21,5% tổng dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp trên 762 ngàn hộ thoát nghèo, thu hút và tạo việc làm cho trên 204 ngàn lao động... góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Hiện tại, Ngân hàng Chính sách xã hội đang triển khai hơn 20 chương trình tín dụng ưu đãi. Các đối tượng ưu tiên, đối tượng chính sách được tiếp cận nhiều hơn các chương trình, chính sách tín dụng ngân hàng với quy trình, thủ tục cho vay rõ ràng, minh bạch, đơn giản và phù hợp với từng đối tượng, tạo điều kiện tối đa cho khách hàng trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Nhìn chung, hệ thống ngân hàng đã thực sự phát huy vai trò “huyết mạch” đối với phát triển kinh tế xã hội các tỉnh miền núi. Nguồn vốn ngân hàng đã giúp cho hàng triệu hộ gia đình chính sách, hộ nghèo khắc phục khó khăn, có điều kiện chuyển đổi, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thoát nghèo và vươn lên trong cuộc sống.

5 giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tín dụng đối với các đối tượng ưu tiên, đối tượng chính sách, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ triển khai đồng bộ 5 giải pháp sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới hoàn thiện các cơ chế chính sách tín dụng ưu tiên cho vùng này, trong thời gian tới tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định mặt bằng lãi suất cho vay tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đăc biệt, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với đối tượng ưu tiên, tín dụng chính sách; đáp ứng đủ nhu cầu tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của người dân, nhất là tại khu vực vùng sâu, vùng xa.

Thứ hai, chủ động nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động ngân hàng trên địa bàn để phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường biện pháp quản lý hoạt động của TCTD, về những vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế; lồng ghép các chương trình chính sách tín dụng ngân hàng với các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng ưu tiên, đối tượng chính sách trên mỗi một tỉnh huyện phù hợp với quy định và tình hình thực tế của địa phương.

Thứ ba, các TCTD cần triển khai hiệu quả, kịp thời chương trình, chính sách tín dụng theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của NHNN, trong đó có đối tượng thụ hưởng là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, người dân. Có chính sách điều hòa vốn phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, trong đó ưu tiên nguồn vốn lãi suất thấp cho các chi nhánh trên địa bàn để đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực.

Thứ tư, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng, kịp thời thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn vay ưu đãi cho các đối tượng ưu tiên, đối tượng chính sách.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến kiến thức, hiểu biết về tiền tệ, hoạt động ngân hàng; đăng tải đầy đủ, kịp thời các chương trình, chính sách tín dụng do ngành ngân hàng triển khai để người dân nắm bắt đầy đủ thông tin và cách thức tiếp cận vốn vay.

Cùng với những giải pháp trên, ngành Ngân hàng cũng mong có sự tham gia vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội ngành nghề và sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp của các tỉnh để hoạt động ngân hàng tại khu vực tiếp tục đạt được hiệu quả cao hơn, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của khu vực trong thời gian tới./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan