Cập nhật ngày 16/09/2019 - 20:47:46

           

Hết tháng 8/2019, có 94,03% số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử

- Cụ thể, tính từ ngày 1/1/2019 đến hết tháng 8/2019, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 6.029 trên tổng số 6.412 doanh nghiệp hoàn thuế.

 

 Thời gian qua, Tổng cục thuế cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Ảnh minh họa/ Nguồn: Internet

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến tháng 8/2019, tổng số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế là 304 thủ tục hành chính. Trong đó, số dịch vụ mức 2 là 171 dịch vụ công trực tuyến, mức 3 là 15 dịch vụ công trực tuyến; mức 4 là 118 dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống khai thuế điện tử đã được Tổng cục Thuế triển khai tại 63/63 cục thuế các tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc.

Tính đến hết tháng 8/2019, có 728.040 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 729.466 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt 99,8 % trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước.

Tổng cục Thuế đã phối hợp với 50 ngân hàng thương mại và 63 cục thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ.

Tính đến hết tháng 8/2019, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 726.272 doanh nghiệp trên tổng số 729.466 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,56%.

Đối với hoàn thuế điện tử, hệ thống mở rộng triển khai cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế tại 63 tỉnh. Tính từ ngày 1/1/2019 đến hết tháng 8/2019, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 6.029 trên tổng số 6.412 doanh nghiệp hoàn thuế đạt tỷ lệ 94,03 %.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng đã triển khai khai thuế điện tử đối với tờ khai cho thuê nhà tại 46 cục thuế và các chi cục thuế trực thuộc và đã kết nối dữ liệu thành công với 6 ngân hàng thương mại để thực hiện nộp thuế đất đai, hộ cá nhân điện tử.

Đặc biệt, tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đều có giải pháp xác thực điện tử bằng hình thức ký số trên hồ sơ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử của người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế đảm bảo an toàn thông tin.

Tổng cục Thuế cũng đã chính thức triển khai, đưa vào sử dụng hệ thống kho cơ sở dữ liệu ngành Thuế tại Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 cục thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong giai đoạn sắp tới, hệ thống kho cơ sở dữ liệu ngành Thuế tiếp tục được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu quản lý theo các văn bản nghiệp vụ, yêu cầu người sử dụng.

Tổng cục Thuế xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế đến năm 2025 là xây dựng và nâng cao hệ thống công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, nhất là các hệ thống cung cấp dịch vụ công cho người nộp thuế nhằm công khai minh bạch các hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế nói riêng và góp phần hoạt động nâng cao cho Ngành tài chính.

Song song với việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế cũng rà soát và xác định khung pháp lý cần trình Bộ Tài chính ban hành trong giai đoạn tới như: khung chính phủ điện tử cho ngành Thuế, các văn bản pháp quy hướng dẫn các thủ tục, mẫu biểu đối với dịch vụ công do ngành Thuế cung cấp, quy chế liên thông với các đơn vị trao đổi thông tin trong và ngoài ngành Tài chính... Đây là những yếu tố quan trọng để triển khai được thành công Chính phủ điện tử./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan