Cập nhật ngày 14/10/2019 - 16:34:04

           

1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam chiếm 60,3% tổng thu NSNN năm 2018

- Theo Tổng cục Thuế, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã nộp của các doanh nghiệp trong danh sách V1000 năm 2018 tăng 8,3% so với tổng số thuế TNDN đã nộp của các doanh nghiệp thuộc danh sách V1000 năm 2017.

 

Tổng cục Thuế vừa công bố danh sách xếp hạng chi tiết 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Hàng năm, Tổng cục Thuế căn cứ số liệu về nộp thuế trên hệ thống thông tin quản lý thuế, tổng hợp thống kê danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất. Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế thực hiện tổng hợp dữ liệu các doanh nghiệp nằm trong Danh sách xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất.

Vietcombank được bình chọn là một trong 2 doanh nghiệp niêm yết nộp thuế thu nhập lớn nhất cả nước năm 2018

Theo danh sách xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất trong năm 2018, tổng số thuế TNDN đã nộp của các doanh nghiệp trong danh sách V1000 năm 2018 chiếm 60,3% tổng thu ngân sách nhà nước về thuế TNDN. Tổng số thuế TNDN đã nộp của các doanh nghiệp trong danh sách V1000 năm 2018 tăng 8,3% so với tổng số thuế TNDN đã nộp của các doanh nghiệp thuộc danh sách V1000 năm 2017.

1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất trong năm 2018 có trụ sở chính tập trung chủ yếu tại các tỉnh/thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh (số nộp thuế TNDN chiếm 34,1% so với tổng số nộp của V1000 năm 2018); TP. Hà Nội (số nộp thuế TNDN chiếm 34,7% so với tổng số nộp của V1000 năm 2018); Bình Dương (số nộp thuế TNDN chiếm 3,9% so với tổng số nộp của V1000 năm 2018); Đồng Nai (số nộp thuế TNDN chiếm 4,9% so với tổng số nộp của V1000 năm 2018). Các doanh nghiệp thuộc danh sách V1000 năm 2018 chủ yếu là các doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài quốc doanh với tổng số nộp thuế TNDN năm 2018 chiếm 66,4% so với tổng số nộp của V1000 năm 2018; Các doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước với tổng số nộp thuế TNDN năm 2018 chiếm 24,6% so với tổng số nộp của V1000 năm 2018.

Theo thống kê, 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất trong năm 2018 có hoạt động kinh doanh thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Trong đó, một số ngành có tỷ trọng đóng góp lớn trong V1000 năm 2018 như: Các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là công nghiệp chế biến chế tạo có số nộp TNDN năm 2018 chiếm 33,37% so với tổng số nộp của V1000 năm 2018; Các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có số nộp TNDN năm 2018 chiếm 18,78% so với tổng số nộp của V1000 năm 2018; Các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động kinh doanh bất động sản có số nộp TNDN năm 2018 chiếm 10,74% so với tổng số nộp của V1000 năm 2018.

Tổng cục Thuế cho biết, qua 3 năm thực hiện công khai V1000 (2016-2018), có 555 doanh nghiệp có 03 năm liên tiếp thuộc danh sách V1000 của năm 2018, 2017 và 2016. Trong đó, chủ yếu là các doanh nghiệp có trụ sở chính tại các tỉnh/thành phố lớn như: Các doanh nghiệp có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh có số nộp thuế TNDN năm 2018 chiếm 32,78% so với tổng số nộp thuế TNDN năm 2018 của 555 doanh nghiệp; Các doanh nghiệp có trụ sở tại TP. Hà Nội có số nộp thuế TNDN năm 2018 chiếm 36,97% so với tổng số nộp thuế TNDN năm 2018 của 555 doanh nghiệp./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan