Cập nhật ngày 30/10/2019 - 23:39:51

           

Nợ thuế đã giảm 3% so với cùng kỳ năm 2018

- Tổng cục Thuế đã thực hiện nhiều biện pháp đôn đốc thu nợ thuế và đã thu được 27.667 tỷ đồng tiền thuế nợ trong 10 tháng năm 2019.

 

Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra hơn 11.800 tỷ đồng

Báo cáo Tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 10/2019 của Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 10 tháng năm 2019 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 1.031.723 tỷ đồng, bằng 88,3% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 107,9% dự toán, chủ yếu do giá dầu bình quân đạt 67,6 USD/thùng, cao hơn 4,1% so với dự toán; sản lượng đạt 90,6% dự toán. Thu nội địa ước đạt 87,5% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2018. Có 11/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt khá (trên 83%); Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực sản xuất kinh doanh tăng 12%.

Để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2019, Tổng cục Thuế đã thực hiện các biện pháp quản lý thuế như: Thường xuyên rà soát, theo dõi và cập nhật tình hình kinh doanh của doanh nghiệp để đưa vào diện quản lý thuế, tránh bỏ sót nguồn thu.

Thu nợ thuế được 27.667 tỷ đồng trong 10 tháng

Tính đến cuối tháng 10, hệ thống quản lý thuế ghi nhận số doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh là 751.917, tăng 54.322 doanh nghiệp so với thời điểm cuối năm 2018.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng thực hiện 71.323 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra được 394.523 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt hơn 43.700 tỷ đồng, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 11.800 tỷ đồng; giảm khấu trừ gần 2.000 tỷ đồng; giảm lỗ gần 30.000 tỷ đồng.

Trong đó, đã thanh tra 417 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; kiến nghị xử lý qua thanh tra gần 10.300 tỷ đồng.

Đồng thời, thực hiện nhiều biện pháp đôn đốc thu nợ thuế và đã thu được 27.667 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Nhờ đó, tổng số tiền thuế nợ đã giảm 3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: Tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) chiếm tỷ trọng 52,2% tổng số tiền thuế nợ, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2018; Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi chiếm tỷ trọng 47,8% tổng tiền thuế nợ, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngành thuế cũng thường xuyên chú trọng công tác cải cách hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Nhờ đó, trong báo cáo Môi trường kinh doanh do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 24/10/2019, chỉ số nộp thuế của Việt Nam đã tăng 22 bậc, vượt chỉ tiêu được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 01/01/2019.

Tập trung các biện pháp quản lý thu NSNN những tháng cuối năm 2019

Để thực hiện nhiệm vụ được giao, trong những tháng cuối năm, ngành thuế sẽ tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi sát sao tiến độ thu ngân sách hàng tháng, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực thu, sắc thuế, dự báo thu sát đúng với thực tế phát sinh để có phương án chỉ đạo, đôn đốc thu kịp thời.

Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế ngay từ khâu cấp phép đăng ký, cấp mã số thuế, đến kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế...

Ngoài ra, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra theo nhiệm vụ kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã đề ra. Triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế.

 Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn trong việc thu hồi nợ đọng thuế; thành lập ban chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng, tập trung thu hồi các khoản nợ liên quan đến đất của các dự án do chính quyền địa phương quản lý. Thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan