Cập nhật ngày 07/11/2019 - 15:29:25

           

Đến ngày 20/10/2019: giải ngân vốn vay nước ngoài mới đạt 35,4% kế hoạch

- Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/10/2019, Chính phủ đã giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1,654 tỷ USD, tương đương khoảng 38.283 tỷ đồng.

 

Theo Bộ Tài chính, trong 10 tháng đầu năm 2019, 5 hiệp định vay vốn nước ngoài của Chính phủ đã được ký kết (4 hiệp định với ADB, 1 hiệp định với OFID), tổng trị giá khoảng 463 triệu USD.

Trong tháng 10 (tính đến ngày 20/10/2019), giải ngân nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ khoảng 175 triệu USD.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/10/2019, giải ngân 2 nguồn vốn này khoảng 1,654 tỷ USD, tương đương khoảng 38.283 tỷ đồng, không bao gồm các khoản rút vốn có thể đã được các nhà tài trợ giải ngân nhưng chưa thông báo cho Bộ Tài chính (trong đó, cấp phát khoảng 1,152 tỷ USD, vốn vay về cho vay lại khoảng 502 triệu USD), chiếm khoảng 35,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã duyệt.

Chính phủ đã trả nợ nước ngoài khoảng 43.634 tỷ đồng trong 10 tháng năm 2019

Cũng theo cơ quan tài chính, trong tháng 10/2019, Chính phủ đã trả nợ khoảng 6.926 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 4.592 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 2.333 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đầu năm, Chính phủ trả nợ khoảng 246.496 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 202.862 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 43.634 tỷ đồng (nghĩa vụ trả nợ cấp phát khoảng 25.228 tỷ đồng, cho vay lại khoảng 18.406 tỷ đồng).

Trong 10 tháng đầu năm 2019, không cấp mới bảo lãnh chính phủ cho các dự án vay vốn trong nước cũng như cho các dự án vay vốn nước ngoài.

Đối với tạm ứng tồn ngân kho bạc cho ngân sách địa phương, tháng 10 không phát sinh vốn, thu hồi khoảng 266 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, phát sinh khoảng 969 tỷ đồng, thu hồi 1.256 tỷ đồng.

Về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, 10 tháng năm 2019, các địa phương không thực hiện phát hành trái phiếu, thực hiện trả nợ gốc 4.400 tỷ đồng, trả nợ lãi là 1.265 tỷ đồng./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan