Cập nhật ngày 18/11/2019 - 20:49:30

           

Dự toán chi thường xuyên năm 2019 qua Kho bạc Nhà nước là hơn 1 triệu tỷ đồng

- Số tiền này không bao gồm số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang.

 

Phát hiện khoảng 16.625 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định

Theo KBNN, dự toán chi thường xuyên năm 2019 của ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN không bao gồm số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang là hơn 1 triệu tỷ đồng.

Theo KBNN, lũy kế vốn thanh toán đến 31/10, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát đạt 731.613 tỷ đồng, đạt 70,2% dự toán chi thường xuyên của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện khoảng 16.625 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 68,3 tỷ đồng.

Cùng với đó, KBNN đã tổ chức kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên NSNN, nhất là các khoản chi như: khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài, mua sắm trang thiết bị, xe ô tô… đảm bảo tiết kiệm và theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ. Các khoản chi thường xuyên NSNN phải có trong dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo đúng nội dung, mục đích, định mức tiêu chuẩn theo quy định.

Đối với các khoản mua sắm máy móc trang thiết bị, xe ô tô, thực hiện kiểm soát thanh toán theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Đồng thời, KBNN cũng tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi bằng tiền mặt theo đúng đối tượng và quy định.

Đến 31/10/2019: Có 48.267 đơn vị tham gia dịch vụ công trực tuyến tại kho bạc

Tính đến 31/10, có 48.267 đơn vị đã tham gia dịch vụ công trực tuyến, trong đó tháng 10/2019 có 3.265 đơn vị đăng ký tham gia mới, được kho bạc phê duyệt sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tổng số tài khoản sử dụng (user) đang hoạt động là 123.006 user (trong đó trong tháng 10/2019 đang hoạt động là 10.327 user).  Số tài khoản sử dụng đã thực hiện giao dịch qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến là 95.576 user.

Số hồ sơ phát sinh trung bình hàng ngày là 16.000 hồ sơ, ngày cao điểm lên đến 29.132 hồ sơ. Số chứng từ phát sinh trung bình hàng ngày là 26.000 chứng từ, ngày cao điểm lên đến 46.248 chứng từ.

Tổng số đơn vị đã đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo kế hoạch năm 2019 tính đến ngày 31/10 là 21.737 đơn vị, đạt 73% (kế hoạch năm 2019 là 29.646 đơn vị). Số liệu thực hiện chi tiết của từng đơn vị được thông báo công khai trên Cổng thông tin nội bộ hệ thống KBNN.

Công tác giám sát vận hành và hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Để triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, mới đây, KBNN đã có công văn gửi kho bạc các địa phương đề nghị đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến theo kế hoạch năm 2019 tại tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có giao dịch với KBNN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và KBNN quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

KBNN cũng yêu cầu hệ thống KBNN hàng tháng thực hiện công khai số liệu thống kê tình hình triển khai dịch vụ công tại KBNN cấp tỉnh, KBNN quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên Cổng thông tin nội bộ hệ thống KBNN; đồng thời hoàn thiện nâng cấp hệ thống dịch vụ công nhằm khắc phục một số lỗi cũng như xây dựng các tiện ích phục vụ tra cứu trên hệ thống dịch vụ công.

KBNN cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin nhằm kết nối, trao đổi thông tin và chia sẻ dữ liệu giữa KBNN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các bộ, ngành nhằm đáp ứng yêu cầu về quản lý vốn đầu tư công của các bộ, ngành, địa phương đạt hiệu quả, như kết nối vào hệ thống Giám sát đánh giá đầu tư công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để có được thông tin về dự án đầu tư. 

Đồng thời, KBNN tăng cường tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện việc giao nhận hồ sơ kiểm soát chi điện tử qua dịch vụ công trực tuyến. Đây là một trong những giải pháp trọng tâm, lâu dài của KBNN nhằm thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục rút ngắn thời gian kiểm soát chi, tạo thuận lợi hơn cho các chủ đầu tư đối với công tác kiểm soát chi NSNN qua hệ thống KBNN, tiến tới kiểm soát chi điện tử. 

Kiên quyết từ chối các khoản chi không đúng quy định

Tại KBNN tỉnh, trong những tháng cuối năm 2019, khối lượng công việc phát sinh nhiều, nhất là sau thời điểm 01/10/2019 triển khai thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức của KBNN các tỉnh. Vì vậy, KBNN đề nghị KBNN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương của ngành, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ kiểm soát chi, nghiêm cấm công chức kiểm soát chi lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư. 

Cùng với đó, thường xuyên theo dõi, cập nhật chủ trương, chính sách liên quan đến công tác kiểm soát chi NSNN để đảm bảo việc kiểm soát thanh toán chặt chẽ, đúng quy định, các giao dịch thông suốt, liên tục, không bị ách tắc và đặc biệt không để bỏ sót công việc trong những tháng cuối năm 2019 và những tháng đầu năm 2020. 

Trong quá trình thực hiện kiểm soát chi NSNN, KBNN lưu ý, đối với các khoản chi thường xuyên NSNN, KBNN các tỉnh, thành phố cần tiếp tục tổ chức thực hiện kiểm soát chặt các khoản chi NSNN theo đúng quy định. Tuyệt đối không được chi vượt dự toán, nhất là đối với dự toán chi tiết được cấp có thẩm quyền giao theo bản giấy do đơn vị gửi đến (như chi mua sắm, sửa chữa, chi từ nguồn sự nghiệp kinh tế…), không thực hiện chi NSNN đối với các khoản chi không có trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan