Cập nhật ngày 03/12/2019 - 10:54:58

           

Phó Thủ tướng yêu cầu sửa Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về giao dịch liên kết

- Cụ thể là khoản 3, Điều 8 còn chưa thực sự hợp lý, gây khó khăn, bất cập cho doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến để xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Việc ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết là phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước, có cơ sở pháp lý theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và phù hợp với thông lệ quốc tế; kể từ khi được ban hành, có hiệu lực đã mang lại những kết quả nhất định trong việc chống chuyển giá.

Tuy nhiên, một số quy định của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, cụ thể là khoản 3 Điều 8 còn chưa thực sự hợp lý, gây khó khăn, bất cập cho doanh nghiệp, nên cần tiến hành sửa đổi ngay Nghị định số 20/2017/NĐ-CP theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu Bộ Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện Báo cáo về việc xây dựng, ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, tập trung vào các nội dung tại khoản 3 Điều 8 về: tỷ lệ khống chế chi phí lãi vay, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, theo trình tự thủ tục rút gọn theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, không phân biệt đối xử, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019.

Đồng thời, Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật thuế số 38/2019/QH14 về việc quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết của những doanh nghiệp có quan hệ liên kết theo đúng tiến độ được giao tại Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trước đó, tại Hội nghị đối thoại về chính sách thuế, hải quan năm 2019 do VCCI phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức ngày 26/11 vừa qua, nhiều doanh nghiệp đã đặt câu hỏi với nội dung xoay quanh vấn đề chuyển giá liên quan đến Nghị định 20/2017/NĐ-CP về chống chuyển giá.

Điển hình như Công ty Cổ phần Nhất Vương hay Công ty Cổ phần cơ khí Trường Giang. Hai doanh nghiệp này đều đề cập đến những vấn đề xung quanh việc chống chuyển giá và thanh tra, kiểm tra các giao dịch liên kết của cơ quan Thuế.

Trước những ý kiến của doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã chia sẻ về định hướng sửa đổi Nghị định 20, đó là, trên cơ sở Luật quản lý thuế 38, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ có sửa đổi bổ sung tổng thể về Nghị định 20 trong đó có cả quy định rõ hơn về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cũng như quy định cụ thể về áp dụng tỷ lệ không chế lãi vay thuần sau khi trừ đi doanh thu và tiền gửi, tiền vay. Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu tỷ lệ khống chế lãi vay cho phu hợp, cân nhắc con số 25%-30% để phù hợp hơn với thực tiễn Việt Nam./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan