Cập nhật ngày 04/12/2019 - 17:21:09

           

Thu ngân sách có thể vượt 5% dự toán là hoàn toàn khả thi

- Theo Tổng cục Thuế, thu ngân sách do toàn hệ thống thực hiện 11 tháng đã đạt 1.128 tỷ đồng, đạt 96,6% dự toán pháp lệnh năm 2019. Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, với tình hình thu ngân sách như hiện nay, việc thu vượt 5% dự toán theo chỉ đạo của Bộ Tài chính là có thể đạt được.

11 tháng: thu ngân sách ngành thuế bằng 96,6% dự toán

Báo cáo của Tổng cục Thuế về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 11 tháng năm 2019 cho thấy, đến hết tháng 11 số thu ngân sách ước thực hiện đạt 1.128.157 tỷ đồng, bằng 96,6% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 51.541 tỷ đồng, bằng 115,6% dự toán; thu nội địa ước đạt 1.076.616 tỷ đồng, bằng 95,8% so với dự toán pháp lệnh, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018.

Nhìn chung, thu nội địa 11 tháng năm 2019 đạt khá cả về tiến độ và tốc độ so với một số năm gần đây. Nguyên dân dẫn đến số thu tăng chủ yếu do 11 tháng đầu năm 2019 phát sinh đột biến một số nguồn tăng thu (khoảng 24.800 tỷ đồng).

Thu nội địa 11 tháng năm 2019 đạt khá cả về tiến độ và tốc độ so với một số năm gần đây

Cụ thể, từ ngày 1/1/2019 thực hiện tăng mức thu thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 597/2018/UBTVQH14 làm tăng thu khoảng 13.800 tỷ đồng; thực hiện tăng thu thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm thuốc lá theo Luật số 70/2014/QH13 làm tăng thu khoảng 980 tỷ đồng; truy thu thuế tài nguyên khí ẩm năm 2016 - 2017 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước 1.574 tỷ đồng…

Nếu không kể các khoản tăng thu đột biến nêu trên, thì thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại, xổ số và chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Đáng chú ý là có 10/18 khoản thu, sắc thuế thu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán. Trong đó: lệ phí trước bạ ước đạt 105,2%; thu từ xổ số ước đạt 106,7%; tiền thuê đất ước đạt 130,1%; tiền sử dụng đất ước đạt 135,3%; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản ước đạt 155,5%...

Nếu so với cùng kỳ, hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu (15/18 khoản thu), trong đó khu vực sản xuất kinh doanh (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công thương nghiệp - ngoài quốc doanh) tăng 12,5%; thuế thu nhập cá nhân tăng 17,7%; lệ phí trước bạ tăng 22,9%; thu phí, lệ phí tăng 10%, thu từ xổ số tăng 13,5%, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản tăng 23,6%...

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, với tình hình thu ngân sách như hiện nay, việc thu vượt 5% dự toán theo chỉ đạo của Bộ Tài chính là có thể đạt được. Tuy nhiên, trong tháng cuối cùng này, Tổng cục Thuế sẽ phải tiếp tục chỉ đạo quyết liệt đối với các địa phương, nhất là một số địa phương có số thu thấp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tiến hành thanh tra 500 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, Tổng cục Thuế cho biết, tính đến cuối tháng 11/2019, cơ quan thuế các cấp thực hiện được 80.984 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 92,32% kế hoạch năm 2019; kiểm tra được 427.018 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 50.044 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 34.296 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 9.241 tỷ đồng.

Toàn hệ thống đã tiến hành thanh tra được 500 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt hơn 1.077 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 4.985 tỷ đồng; giảm khấu trừ gần 21 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 5.463 tỷ đồng.

Bên cạnh việc đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, thời gian qua Tổng cục Thuế cũng đã chỉ đạo các cục thuế tiến hành rà soát, chốt nợ đến thời điểm 31/12/2018 để triển khai giao nhiệm vụ thu nợ thuế đến từng cán bộ thuế, chi cục thuế và các phòng quản lý thuộc các cục thuế ngay trong quý I/2019.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống trong việc thu hồi nợ thuế, số nợ thuế thu được đã tăng đáng kể. Báo cáo cho thấy, đến cuối tháng 11/2019, cơ quan thuế thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ đạt khoảng 30.687 tỷ đồng, bằng 79,2% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 18.506 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ  là 12.181 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thuế, công tác hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật. Tính đến ngày 21/11/2019, cơ quan thuế đã ban hành 19.197 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền hoàn thuế là hơn 115.894 tỷ đồng. Trong đó, hoàn cho xuất khẩu là 16.672 quyết định với tổng số tiền là 87.769,9 tỷ đồng; hoàn cho dự án đầu tư là 1.643 quyết định với tổng số tiền là 27.185,3 tỷ đồng; hoàn cho trường hợp khác là 882 quyết định với tổng số tiền là 966,5 tỷ đồng. /.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan