Cập nhật ngày 25/03/2013 - 11:13:43

           

Hạ trần lãi suất thêm 0,5%

- Ngày 25/3/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành một loạt văn bản điều chỉnh lãi suất như: giảm lãi suất điều hành, lãi suất tiền gửi tối đa, lãi suất cho vay...

Cụ thể, theo Thông tư số 08/2013/TT-NHNN, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 2%/năm; Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng là 7,5%/năm (giảm 0,5%/năm so với lãi suất quy định tại Thông tư 32/2012/TT-NHNN ngày 21/12/2012).

Riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô ấn định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng là 8%/năm (giảm 0,5%/năm so với lãi suất quy định tại Thông tư 32/2012/TT-NHNN ngày 21/12/2012). Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên do TCTD ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

Nghiêm cấm TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi nhận tiền gửi thực hiện khuyến mại dưới mọi hình thức (bằng tiền, lãi suất và các hình thức khác) không đúng với quy định của pháp luật và Thông tư này.

Theo Thông tư 09/2013/TT-NHNN, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tối đa là 11%/năm (giảm 1%/năm so với lãi suất quy định tại Thông tư 33/2012/TT-NHNN ngày 21/12/2012).

Riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô ấn định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tối đa là 12%/năm (giảm 01%/năm so với lãi suất quy định tại Thông tư 33/2012/TT-NHNN ngày 21/12/2012).

Các khoản cho vay ngắn hạn bằng VND được áp dụng lãi suất cho vay tối đa theo quy định này là các khoản cho vay nhằm đáp ứng các nhu cầu vốn để:

(i) Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

(ii) Thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật Thương mại;

(iii) Phục vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

(iv) Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ;

(v) Phục vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật Công nghệ cao và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đối với các khoản cho vay ngoài quy định tại Thông tư này, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-NHNN, ngày 14/4/2010 của Thống đốc NHNN hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận.

Thông tư 08 và 09/2013/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2013.

Cùng ngày, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 643/QĐ-NHNN quy định giảm 1%/năm đối với các mức lãi suất của NHNN, cụ thể: Lãi suất tái cấp vốn: 8,0%/năm; Lãi suất tái chiết khấu: 6,0%/năm; Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng: 9,0%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2013 và thay thế Quyết định số 2646/QĐ-NHNN ngày 21/12/2012 của Thống đốc NHNN.

An Nhi

* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan