Cập nhật ngày 13/03/2013 - 11:19:17

           

Ngân hàng Nhà nước bắt đầu quyết định giao dịch vàng miếng SJC

- Kể từ hôm nay (13/3), Thông tư 06 hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của ngân hàng nhà nước (NHNN) chính thức có hiệu lực. Trước mắt, NHNN sẽ giao dịch mua, bán loại vàng miếng SJC do NHNN tổ chức sản xuất.

Về hình thức, giao dịch mua bán được thực hiện thông qua hai hình thức là mua bán trực tiếp hoặc đấu thầu.

Mua, bán trực tiếp:NHNN thông báo mua, bán vàng miếng đến TCTD, doanh nghiệp đặt cọc, sau đó NHNN kiểm tra và thông báo tư cách tham gia giao dịch của TCTD, doanh nghiệp, rồi NHNN thông báo giá mua, bán cho TCTD, doanh nghiệp đăng ký khối lượng mua, bán; Ngân hàng Nhà nước thông báo ngừng mua, bán (nếu có); NHNN xác định, thông báo khối lượng mua, bán với từng TCTD, doanh nghiệp.

Mua, bán vàng miếng thông qua đấu thầu:NHNN thông báo đấu thầu mua, bán vàng miếng tới TCTD, doanh nghiệp đặt cọc. Sau đó, NHNN kiểm tra và thông báo tư cách dự thầu của TCTD, doanh nghiệp. NHNN thông báo giá mua, bán (đối với đấu thầu theo khối lượng) hoặc giá sàn và/hoặc giá trần (đối với đấu thầu theo giá) đến TCTD, doanh nghiệp nộp phiếu dự thầu mua, bán vàng miếng. NHNN xét thầu công bố kết quả đấu thầu; xác nhận giao dịch; thanh toán tiền và giao, nhận vàng miếng; và xử lý tiền đặt cọc.

Thông tư nhấn mạnh, mọi giao dịch chỉ được thực hiện đối với loại vàng miếng hàm lượng 99,99%, loại 01 (một) lượng do NHNN cho phép sản xuất hoặc tổ chức sản xuất trong các thời kỳ. Trước mắt, sẽ giao dịch vàng miếng SJC do NHNN tổ chức sản xuất. Trong trường hợp cần thiết, NHNN có thể xem xét mua bán các loại vàng miếng khác do NHNN đã cho phép sản xuất trong các thời kỳ. Loại vàng miếng giao dịch cụ thể được thông báo cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong thông báo mua, bán vàng miếng hoặc thông báo đấu thầu mua, bán vàng miếng của NHNN.

Sau khi TCTD, doanh nghiệp đăng ký hồ sơ về nhu cầu giao dịch vàng miếng với NHNN, thì trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN sẽ thông báo cho TCTD, doanh nghiệp bằng văn bản về việc xác nhận thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng. Đối với trường hợp NHNN bán vàng, thời hạn thanh toán tiền mua vàng chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo ngày ký xác nhận giao dịch (T+1), thời hạn giao vàng là ngày làm việc tiếp theo ngày thanh toán đầy đủ tiền mua vàng. Đối với trường hợp NHNN mua vàng, thời hạn giao vàng chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo ngày ký xác nhận giao dịch (T+1). Thời hạn thanh toán là ngày làm việc liền kề tiếp theo ngày giao vàng đầy đủ.

Mọi giao dịch mua bán vàng miếng giữa NHNN và các TCTD, doanh nghiệp sẽ thông qua người đại diện hợp pháp của TCTD, doanh nghiệp đó. Theo quy định, mỗi TCTD, doanh nghiệp được phép đăng ký tối đa 03 người đại diện giao dịch, nhưng chỉ được phép cử 01 người đại diện giao dịch theo danh sách đã đăng ký để tham gia trong một lần giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN.

Ngoài các quy định trên, Thông tư quy định xử lý tiền đặt cọc của TCTD, doanh nghiệp,trách nhiệm của các TCTD, doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc có liên quan của NHNN trong việc hoạt động mua, bán vàng miếng giữa NHNN với các TCTD, doanh nghiệp.

Để phục vụ tốt cho công tác gia công vàng miếng, ngày 12/3, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 549/QĐ-NHNN thành lập Tổ giám sát gia công vàng miếng của NHNN. Tổ giám sát gia công vàng miếng có nhiệm vụ giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của NHNN đối với việc giao nhận, kiểm định vàng nguyên liệu, quá trình gia công vàng miếng và bàn giao sản phẩm vàng miếng SJC theo quy định hiện hành.

Loan Trần

* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan