Cập nhật ngày 27/01/2013 - 11:22:16

           

Sẽ siết chặt hơn giao dịch bằng tiền mặt

- Dự thảo Nghị định thanh toán bằng tiền mặt được Ngân hàng Nhà nước xây dựng đã được công bố. Dự thảo lần này được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, bởi nhiều đểm mới.

Sẽ triệt để sử dụng phương thức thanh toán qua chuyển khoản, qua thẻ mà không dùng tiền mặt.

Nghị định thanh toán bằng tiền mặt được Ngân hàng Nhà nước xây dựng đã được công bố. Dự thảo Nghị định này được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, bởi tác động lớn của hạn chế giao dịch bằng tiền mặt được nêu bật tại Dự thảo lần này.

Theo dự thảo, các tổ chức không được thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch sau: Mua, bán, chuyển nhượng bất động sản; Mua, bán, chuyển nhượng chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán; Mua, bán, chuyển nhượng các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng gồm: tàu bay; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; ô tô (kể cả ô tô điện), rơmoóc hoặc sơmi rơmoóc được kéo bởi ô tô phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Thanh toán cho tổ chức, cá nhân trong các giao dịch khác vượt hạn mức thanh toán bằng tiền mặt.

Các cá nhân không được thanh toán bằng tiền mặt đối với: Mua, bán, chuyển nhượng chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán; Mua, bán, chuyển nhượng các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng gồm: tàu bay; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; ô tô… Các giao dịch khác có giá trị vượt hạn mức thanh toán bằng tiền mặt gồm: Mua, bán, chuyển nhượng bất động sản; mua, bán, chuyển nhượng xe mô tô hai bánh, xe máy …

Theo đó, việc dùng tiền mặt chỉ áp dụng trong trường hợp chi trả tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, thưởng cho người lao động; chi trả tiền thu mua nông, lâm, thổ, hải sản và các loại vật tư khác hoặc các khoản thanh toán khác dưới hạn mức thanh toán bằng tiền mặt.

Các cơ quan chức năng có thể sẽ ban hành quy định các giao dịch bất động sản phải thanh toán qua ngân hàng; quy định bổ sung giấy tờ chứng minh thanh toán qua ngân hàng vào hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ. Đồng thời, các ngân hàng sẽ được ấn định lại mức phí dịch vụ tiền mặt. Mức phí hiện hành theo Thông tư 01/2007 là 0% - 0,05% trên số tiền mặt được giao dịch.

Để Nghị định khi ban hành đạt hiệu quả cao, Dự thảo cũng nhấn mạnh các Bộ, ngành liên quan gồm NHNN, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an… phải có trách nhiệm ban hành các quy định, chính sách và thiết bị thúc đẩy các giao dịch mua bán - kể cả hoạt động giải trí vui chơi, ăn uống… triệt để sử dụng phương thức thanh toán qua chuyển khoản, qua thẻ mà không dùng tiền mặt.

Dự thảo đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo người dân.

Thanh Loan

* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan