Cập nhật ngày 12/03/2020 - 10:12:03

           

“Kinh doanh nhiều ngành nghề, chỉ cần 1 ngành thuộc đối tượng thì DN vẫn được hoãn thuế”

- Đó là thông tin được ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính đưa ra tại buổi họp báo chuyên đề về một số nội dung liên quan đến dự thảo Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất do Bộ Tài chính tổ chức vào chiều ngày 11/03/2020.

Toàn cảnh buổi họp báo

Không cần thông tư hướng dẫn, Nghị định sẽ có hiệu lực ngay khi ban hành

Trả lời câu hỏi của báo chí tại cuộc họp báo về những ý kiến khác nhau xung quanh dự thảo Nghị định, như: thời gian hỗ trợ, mức độ hỗ trợ, thủ tục hỗ trợ…., ông Phạm Đình Thi cho biết: Bộ Tài chính soạn thảo các chính sách hỗ trợ phải dựa vào tổng hợp tình hình thiệt hại từ các bộ ngành, tình hình thực tế, còn phải căn cứ vào thẩm quyền của Chính phủ quy định trong Luật.

Cụ thể, tại Điều 49, Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13, khoản 3 Điều 6 Luật số 71/2014/QH13): gia hạn nộp thuế trong trường hợp “không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ và Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 1 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế”.

Về thẩm quyền gia hạn nộp thuế (khoản 1 Điều 50 Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13) quy định “Chính phủ gia hạn nộp thuế trong trường hợp việc gia hạn nộp thuế không dẫn đến điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước đã được Quốc hội quyết định”.

Với những băn khoăn về quy trình và thủ tục phức tạp, Vụ trưởng Vụ chính sách thuế khẳng định: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh thuộc đối tượng gia hạn chỉ cần gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất đối với các khoản thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đề nghị gia hạn.

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh có thể gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo phương thức điện tử hoặc phương thức khác do người nộp thuế lựa chọn cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày 31/5/2020. Nếu quá thời hạn này mà người nộp thuế không gửi đến cơ quan thuế thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định.

Dự thảo Nghị định nêu rõ, người nộp thuế chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn. Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Đặc biệt, ông Phạm Đình Thi cũng cho biết, Bộ Tài chính sẽ không ban hành thông tư hướng dẫn nghị định, mà đã quy định rõ trong dự thảo nghị định để chính sách ban hành được thực hiện ngay.

93% số doanh nghiệp sẽ được gia hạn nộp thuế 5 tháng

Đối tượng thụ hưởng của Nghị định này là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc ngành nghề kinh tế cấp 2 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần này trong dự thảo Nghị định này chia làm 3 nhóm:

Nhóm các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định hướng dẫn thi hành luật này.

Theo số liệu của ngành thuế, trong tổng số các doanh nghiệp đang kê khai và nộp thuế thì có tới 93% là doanh nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Như vậy, sẽ có hơn 93% doanh nghiệp của cả nước được chậm nộp thuế giá trị gia tăng.     

Nhóm 2 là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất trong các ngành: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; Sản xuất, chế biến thực phẩm; Dệt, sản xuất trang phục; Sản xuất giày, dép; Sản xuất sản phẩm từ cao su; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; Sản xuất, lắp ráp ô tô (trừ sản xuất, lắp ráp ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống).

Nhóm 3 là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất trong các ngành: Vận tải đường sắt; Vận tải đường bộ; Vận tải đường thủy; Vận tải hàng không; Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; Dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống; Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch.

Bổ sung thêm ý kiến, ông Lưu Đức Huy, Vụ trưởng Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế) cho biết, hiện có 99% các doanh nghiệp đã thực hiện khai và nộp thuế điện tử. Do đó, việc xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng gia hạn thuế hay không là đơn giản, thậm chí các doanh nghiệp cũng có thể căn cứ vào các quy định và xác định được cho chính mình. Ngành Thuế cũng thực hiện rà soát kiểm tra theo phương pháp quản lý rủi ro, trường hợp không thuộc đối tượng được hoãn mà nộp chậm mới phải tính tiền phạt chậm nộp.

Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo nghị định, xin ý kiến thẩm định để sớm trình Chính phủ ký ban hành. Để hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, dự kiến Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

“Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục bám sát diễn biến của dịch bệnh cũng như ảnh hưởng cũng dịch bệnh đối với nền kinh tế để có những đề xuất chính sách phù hợp, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhiều hơn", đại diện Bộ Tài chính khẳng định.

Theo dự thảo, thời gian nộp thuế sẽ như sau:

- Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 3 năm 2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020.

- Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 4 năm 2020 chậm nhất là ngày 20/10/2020.

- Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 5 năm 2020 chậm nhất là ngày 20/11/2020.

- Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 6 năm 2020 chậm nhất là ngày 20/12/2020.

- Thời hạn nộp thuế GTGT Quý 1 năm 2020 chậm nhất là ngày 30/9/2020.

- Thời hạn nộp thuế GTGT Quý 2 năm 2020 chậm nhất là ngày 30/12/2020.

Tổng số thuế và tiền thuê đất dự kiến gia hạn trên 30 ngàn tỷ đồng

Ông Phạm Đình Thi cũng thông tin về đánh giá tác động về ngân sách của Bộ Tài chính khi gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Cụ thể:

Thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng phải nộp từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020 (nộp thuế trong tháng 4 đến tháng 7) thì số thu ngân sách nhà nước của các tháng đó giảm khoảng khoảng 22.600 tỷ đồng (trong đó: số thuế giá trị gia tăng giãn của doanh nghiệp theo ngành kinh tế: 11.700 tỷ đồng; số thuế giá trị gia tăng giãn của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ: 10.900 tỷ đồng).

Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của năm 2020 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 31/12/2020.

Còn đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh, trên cơ sở số thuế phát sinh phải nộp năm 2019 của nhóm được gia hạn là khoảng 3.000 tỷ đồng nhưng số thu ngân sách nhà nước của năm 2020 không giảm do hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 15/12/2020.

Đối với tiền thuê đất: Dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của năm 2020 không giảm do doanh nghiệp hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 31/10/2020.

Như vậy vối đối tượng và thời gian gia hạn như dự thảo thì số thuế và tiền thuê đất dự kiến gia hạn trên 30ngàn tỷ đồng./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan