Cập nhật ngày 29/03/2020 - 12:41:30

           

Thu NSNN đến ngày 15/3 bằng 20,6% dự toán năm

- Trong đó, thu nội địa đạt 256,8 nghìn tỷ đồng, bằng 20,3%; thu từ dầu thô 12,1 nghìn tỷ đồng, bằng 34,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 42,4 nghìn tỷ đồng, bằng 20,4%.

 

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2020 ước tính đạt 278,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15,9% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 201,2 nghìn tỷ đồng, bằng 19%; chi đầu tư phát triển 47,7 nghìn tỷ đồng, bằng 10,1%; chi trả nợ lãi 28,6 nghìn tỷ đồng, bằng 24,2%.

Thu NSNN chịu tác động không nhỏ từ dịch bệnh Covid-19

Tổng cục Thống kê phân tích, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tác động tới sản xuất, kinh doanh và hoạt động xuất nhập khẩu, từ đó ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước trong những tháng đầu năm 2020. Trong khi đó, chi ngân sách nhà nước vẫn phải tập trung bảo đảm các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, y tế, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Ngày 26/3 vừa qua, sau khi lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, Bộ Tài chính chính thức hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị định gia hạn  nộp thuế và tiền thuê đất.

Tại dự thảo mới này, Bộ Tài chính đã bổ sung nhiều ngành được gia hạn và gia hạn đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2019. Do đó, ước tính số tiền gia hạn nộp thuế lên tới hơn 80.200 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với số dự kiến trước đó là hơn 30 nghìn tỷ đồng./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan