Cập nhật ngày 05/05/2012 - 13:48:15

           

Từ 8/5/2012: Áp dụng trần lãi suất cho vay 15% với 4 lĩnh vực

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 14/2012/TT-NHNN. Theo đó, quy định mức trần lãi suất cho vay đối với 4 lĩnh vực ưu tiên.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 14/2012/TT-NHNN. Theo đó, quy định mức trần lãi suất cho vay đối với 4 lĩnh vực ưu tiên.

Thông tư quy định, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay tối đa bằng(=) lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VNDcó kỳ hạn từ 1 tháng trở lên do NHNN quy định cộng (+) 3%/năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/5/2012.

Như vậy, từ ngày 8/5, lãi suất cho vay cao nhất là 15% một năm với 4 lĩnh vực ưu tiên là:

(i) Phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn quy định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

(ii) Thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh hàng xuất khẩu quy định tại Luật Thương mại;

(iii) Phục vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

(iv) Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ quy định tại Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ.

Các loại hình tín dụng khác, ngân hàng vẫn cho vay theo cơ chế thỏa thuận.

Ngoài ra, các ngân hàng phải niêm yết công khai lãi suất cho vay với từng lĩnh vực cụ thể. 

Trước đó, trong cuộc họp với 14 ngân hàng thương mại tại Hà Nội ngày 3/5, việc khống chế biên độ huy động và cho vay không quá 3% đã được thống nhất.

PA

* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan