Cập nhật ngày 16/10/2011 - 13:56:39

           

Hướng dẫn ngân hàng kê khai thuế GTGT đầu ra

- Theo Công văn 13715/BTC-TCT, ngày 13/10 của Bộ Tài chính, ngân hàng sẽ thực hiện kê khai tổng hợp giá trị các dịch vụ đã cung cấp theo ngày.

Ngày 13/10, Bộ Tài chính đã có Công văn 13715/BTC-TCT về việc hướng dẫn kê khai thuế GTGT đầu vào đối với ngân hàng. Theo đó, Ngân hàng sẽ thực hiện kê khai tổng hợp giá trị các dịch vụ đã cung cấp theo từng ngày.

 

Công văn nêu rõ, để phù hợp với đặc thù của hoạt động ngân hàng (số lượng giao dịch thu phí phát sinh hàng ngày tại mỗi phòng giao dịch, điểm giao dịch, chi nhánh là rất lớn, trong đó chủ yếu là dịch vụ có giá trị nhỏ), nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của ngân hàng, Bộ Tài chính hướng dẫn việc kê khai thuế GTGT đầu ra đối với ngân hàng như sau:

                Ngân hàng (hội sở chính, sở giao dịch và các chi nhánh) không phải liệt kê hoá đơn, chứng từ theo từng dịch vụ cung cấp mà thực hiện kê khai tổng hợp giá trị các dịch vụ đã cung cấp theo từng ngày trên Bảng kê mẫu số 01-1/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

                Ngân hàng phải thực hiện lưu giữ đầy đủ hoá đơn, chứng từ của các dịch vụ đã cung cấp tại ngân hàng. Trường hợp cơ quan thuế có yêu cầu thì các ngân hàng phải thực hiện cung cấp đầy đủ số liệu theo yêu cầu của cơ quan thuế./.

              

An Nhi

* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan