Cập nhật ngày 13/04/2012 - 14:02:48

           

Từ ngày mai (11/4): giảm 1% các mức lãi suất điều hành

- Từ ngày mai (11/4/2012), các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được điều chỉnh giảm 1% so với hiện nay.

Hôm nay (10/4), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 693/QĐ-NHNN. Theo đó, từ ngày mai (11/4/2012), các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được điều chỉnh giảm 1% so với hiện nay.

Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn được điều chỉnh giảm từ 14%/năm xuống còn 13%/năm; Lãi suất tái chiết khấu giảm từ 12%/năm xuống 11%/năm; Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng giảm từ 15%/năm xuống 14%/năm.

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành Thông tư số 08/2012/TT-NHNN quy định lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 4%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên là 12%/năm.

Riêng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ấn định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng trở lên là 12,5%/năm.

Đối với lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày Thông tư 08/2012/TT-NHNN có hiệu lực thi hành (ngày 11/4/2012), được thực hiện cho đến hết thời hạn.

Trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Thông tư 08/2012/TT-NHNN.

Đồng thời, Thống đốc NHNN giao Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện quy định về mức lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam; áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để xử lý đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vi phạm quy định tại Thông tư 08.

Thông tư 08 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/4/2012 và thay thế Thông tư số 05/2012/TT-NHNN ngày 12/3/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

PA

* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan