Cập nhật ngày 06/06/2020 - 18:31:06

           

Từ ngày 01/7/2020: Nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng

- Đó là nội dung được quy định tại Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14, ngày 02/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Cụ thể: Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều chỉnh tăng mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 cũng nêu rõ, các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Như vậy, với mức giảm trừ mới, các mốc thu nhập chưa phải nộp thuế sẽ nâng lên là 11 triệu đồng/tháng (không có người phụ thuộc); 15,4 triệu đồng/tháng (có 1 người phụ thuộc) và 19,8 triệu đồng/tháng (có 2 người phụ thuộc).

Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Từ 11 triệu đồng/tháng trở lên mới nộp thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/7/2020

Trước đó, tại cuộc họp báo của Văn phòng Quốc hội vào ngày 18/5/2020, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật kiêm Phó Tổng thư ký Quốc hội cho biết, phiên họp ngày 16/5/2020, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và quyết định đồng ý với đề xuất của Chính phủ về việc tăng mức giảm trừ gia cảnh.

Với phương án nêu trên, mức giảm trừ gia cảnh mới sẽ làm giảm mức điều tiết thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với tất cả đối tượng nộp thuế, đảm bảo phù hợp với biến động về chỉ số giá tiêu dùng. Chính phủ cho biết, sẽ có khoảng 1 triệu người không phải nộp thuế thu nhập cá nhân với mức giảm trừ mới. Đồng thời, việc điều chỉnh sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 10.800 tỷ đồng/năm (14% tổng số thu ngân sách nhà nước về thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công năm 2019).

Đặc biệt, việc điều chỉnh lần này được thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trước dịch bệnh Covid-19 là một nỗ lực rất lớn của Quốc hội, Chính phủ, thể hiện tinh thần đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế của Bộ Tài chính trong việc đề xuất chính sách./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan