Cập nhật ngày 10/06/2020 - 23:39:52

           

Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được Quốc hội thông qua

- Với 94,41% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đã chính thức được Quốc hội thông qua vào chiều nay (ngày 10/6).

Nghị quyết nêu rõ, kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 /11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 đến hết ngày 31/12/2025.

Có 94,41% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Theo hai nghị quyết trên, thì trường hợp đối tượng trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất giao cho đơn vị lực lượng vũ trang đều được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất được giao.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Trước đó, theo Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của Chính phủ khi đánh giá tác động của việc ban hành Nghị quyết này, Chính phủ cho biết, việc tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 sẽ không làm giảm thu ngân sách nhà nước do đây là chính sách đang được thực hiện trên thực tế.

Đồng thời, với số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm sẽ tiếp tục là hình thức hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp, là nguồn tài chính quan trọng đầu tư trực tiếp cho khu vực nông nghiệp, nông thôn để góp phần đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại hóa...

Trên thực tế, chính sách miễn giảm thuế được thực hiện lần đầu theo Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993, sau đó nhiều lần điều chỉnh và mở rộng đối tượng được ưu đãi. 

Giai đoạn 2003-2010, số thuế miễn giảm thuế bình quân mỗi năm gần 3.270 tỷ đồng. Trong 5 năm tiếp theo, số thuế bình quân được miễn tăng gần gấp đôi lên 6.300 tỷ đồng. Gần nhất là giai đoạn 2017-2018 và dự kiến đến hết năm nay, số thuế được miễn giảm mỗi năm khoảng 7.440 tỷ đồng./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan