Cập nhật ngày 29/06/2020 - 12:56:26

           

Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ xe ô tô từ ngày 28/6 đến hết ngày 31/12/2020

- Đó là nội dung được quy định tại Nghị định số 70/2020/NĐ-CP, ngày 28/6/2020 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020.

Cụ thể: theo Nghị đinh số 70/2020/NĐ-CP, từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành (tức là ngày 28/6/2020) đến hết ngày 31/12/2020, mức thu lệ phí trước bạ của xe ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ và các nghị quyết hiện hành của HĐND hoặc quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.

Ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được giảm lệ phí trước bạ

Từ ngày 01/01/2021 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP và các nghị quyết hiện hành của HĐND hoặc quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.

Theo quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 21/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP, thì ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự chịu mức thu là 2%; riêng ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu là 10%.

Trong trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung tại điểm này.

Ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (ô tô pick-up chở hàng) có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Việc giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 như Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định nhằm kích thích tiêu dùng trong nước. Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 84/NQ-CP, ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan