Cập nhật ngày 13/08/2020 - 17:03:55

           

Chính thức giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

- Theo đó, kể từ ngày 01/8/2020 đến ngày 31/12/2020, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít.

Theo Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14, ngày 27/07/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường, thì mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01/8 đến ngày 31/12/2020.

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lit được áp dụng từ ngày 01/01/2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, các địa phương liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, với việc giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay,

thì số giảm thu ngân sách nhà nước ước tính khoảng 87,33 tỷ đồng/tháng

Trước đó, khi được giao soạn thảo dự án Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay, Bộ Tài chính đã tính toán, với việc giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay, thì số giảm thu ngân sách nhà nước ước tính khoảng 87,33 tỷ đồng/tháng. Tuy nhiên, việc giảm thuế bảo vệ môi trường sẽ góp phần giúp doanh nghiệp vận tải hàng không giảm bớt gánh nặng tài chính, duy trì hoạt động kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường, việc hạn chế nhập cảnh được dự báo vẫn phải kéo dài thời gian thực hiện.

Trong thời gian qua, chịu tác động từ đại dịch Covid-19, ngành hàng không Việt Nam đã chịu rất nhiều khó khăn. Theo Cục Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) là 1 trong những doanh nghiệp có vốn nhà nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19. Tổng doanh thu của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trong quý I/2020 ước đạt 4.064 tỷ đồng, giảm 832 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Dự kiến cả năm 2020, doanh thu của ACV đạt 11.339 tỷ đồng, giảm 10.230 tỷ đồng so với kế hoạch 2020; lợi nhuận đạt 1.476 tỷ đồng, giảm 9.335 tỷ đồng so với kế hoạch 2020./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan