Cập nhật ngày 18/12/2014 - 20:11:55

           

Yêu cầu đẩy nhanh cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ký ban hành Văn bản số 9332/NHNN-TTGSNH yêu cầu chi nhánh tại các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo công tác cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Văn bản nêu rõ, để tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai theo đúng mục tiêu, lộ trình đã đề ra tại Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” và Đề án “Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng”, giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố cần khẩn trương triển khai các công việc sau:

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, giám sát chặt chẽ các tổ chức tín dụng trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ cơ cấu lại, giám sát thường xuyên diễn biến nợ xấu và thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo các chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Thường xuyên đánh giá việc triển khai công tác cơ cấu lại và xử lý nợ xấu để xác định rõ những nội dung/mục tiêu chưa đạt nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ của Phương án/Kế hoạch đã được duyệt. Chỉ đạo điều chỉnh Phương án/Kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn trong trường hợp cần thiết.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính trên địa bàn có biện pháp chủ động phối hợp chặt chẽ với ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tín dụng có các đơn vị mạng lưới để theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện phương án cơ cấu lại và kế hoạch kiện toàn tổ chức và hoạt động các đơn vị mạng lưới đã được phê duyệt; chỉ đạo TCTD gửi nội dung cơ cấu lại có liên quan tới các đơn vị mạng lưới cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố liên quan để phối hợp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thực hiện. Kịp thời báo cáo NHNN (qua Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng) các khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị để đảm bảo TCTD thực hiện thành công phương án cơ cấu lại được phê duyệt.

Tăng cường quản lý nhà nước, thanh tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn; trong đó tập trung thanh tra các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, nợ xấu cao, kinh doanh kém hiệu quả và có dấu hiệu vi phạm pháp luật; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những tồn tại, yếu kém, vi phạm.

Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát, chấn chỉnh công tác điều hành, tổ chức bộ máy, nhân sự; kiên quyết xử lý những trường hợp cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn. Đặc biệt, cần chú ý kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, không để nợ xấu gia tăng. Đồng thời, khẩn trương trình cơ chế mới để nâng cao năng lực xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Thanh Hà
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan