Cập nhật ngày 24/12/2014 - 07:39:09

           

Tăng trưởng tín dụng năm 2014 dự kiến đạt 13%

- Tính đến ngày 19/12, tín dụng đã tăng trưởng 11,8% so với cuối năm 2013 và dự kiến đạt chỉ tiêu định hướng 12-14% đề ra từ đầu năm.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước đã cho biết điều này tại cuộc họp báo tháng 12/2014, ngày 23/12/2014.

Lý giải việc tín dụng tăng cao vào các tháng cuối năm, lãnh đạo ngân hàng Nhà nước cho rằng tín dụng thường tăng thấp vào những tháng đầu năm và tăng cao vào những tháng cuối năm, có những năm tháng 12 tăng tới 3-5%. Việc này phù hợp với diễn biến cuối năm, tín dụng được đẩy mạnh để phục vụ mua sắm dự trữ hàng tết. Đây là quy luật.

Còn các tổ chức tín dụng khi cấp tín dụng thì phải tuân thủ các quy định, số liệu tín dụng phải phản ánh đúng thực trạng cấp tín dụng. Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

Các chương trình, chính sách tín dụng ngành, lĩnh vực đã được hệ thống ngân hàng triển khai kịp thời, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Đến ngày 19/12/2014, tổng phương tiện thanh toán tăng 15,65% so với cuối năm 2013, phù hợp với chỉ tiêu định hướng 14 - 16% đề ra từ đầu năm. Huy động vốn tăng 15,15%, trong đó huy động vốn bằng VND tăng khá cao 16,31% so với cuối năm 2013. Thanh khoản của các tổ chức tín dụng được đảm bảo và dư thừa, lãi suất trên thị trường nội tệ liên ngân hàng ổn định ở mức thấp.

Đáng chú ý, mặt bằng lãi suất giảm 1,5 - 2%/năm so với cuối năm 2013, tiếp tục hỗ trợ sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát được lạm phát, hỗ trợ ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối.

Trong đó, mặt bằng lãi suất huy động giảm 1,5 - 2%/năm, lãi suất cho vay giảm khoảng 2%/năm, đưa mặt bằng lãi suất thấp hơn mức lãi suất của giai đoạn 2005 - 2006.

Lãi suất của các khoản vay cũ tiếp tục được các tổ chức tín dụng tích cực điều chỉnh giảm; dư nợ cho vay bằng VND có lãi suất trên 15%/năm chiếm khoảng 3,9% tổng dư nợ cho vay VND, giảm so với tỷ trọng 6,3% cuối năm 2013; dư nợ có lãi suất trên 13%/năm chiếm 10,65%, giảm so với tỷ trọng 19,72% cuối năm 2013.

Đường cong lãi suất hình thành rõ nét, qua đó tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng huy động được nguồn vốn kỳ hạn dài và ổn định hơn, giảm chênh lệch kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ và giúp cho việc phân bổ vốn hiệu quả trong nền kinh tế.

Thị trường vàng cũng diễn biến ổn định, Ngân hàng Nhà nước không phải tổ chức đấu thầu bán vàng miếng, góp phần hạn chế việc sử dụng ngoại tệ của Quỹ Bình ổn tỷ giá và giá vàng để nhập khẩu vàng trên thị trường quốc tế.

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, diễn biến ổn định của thị trường vàng đã góp phần duy trì sự ổn định của tỷ giá, thị trường ngoại hối, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước và ổn định kinh tế vĩ mô.

Năm 2015, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chủ động và linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, không chủ quan với lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đảm bảo an toàn thanh khoản của các tổ chức tín dụng, với mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2015 là 13 - 15%. Mục tiêu này được đưa ra trên cơ sở cân nhắc các chỉ tiêu GDP, lạm phát, cung cầu vốn phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước điều hành lãi suất và tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đặc biệt là diễn biến của lạm phát, bảo đảm giá trị đồng Việt Nam, tiếp tục khắc phục tình trạng đô la hóa, vàng hóa trong nền kinh tế./.                                      

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan