Cập nhật ngày 28/01/2015 - 21:25:50

           

Nửa tháng đầu năm 2015: Thu từ dầu thô đạt 3,5 nghìn tỷ đồng

- Theo Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 15/1/2015, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 3,9%, tổng chi ngân sách đạt 3,7% dự toán năm.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 01/2015 ước tính đạt 35,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,9% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa 25,5 nghìn tỷ đồng, bằng 4%; thu từ dầu thô 3,5 nghìn tỷ đồng, bằng 3,8%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 6,2 nghìn tỷ đồng, bằng 3,6%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 10,1 nghìn tỷ đồng, bằng 4,6% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 4,8 nghìn tỷ đồng, bằng3,4%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 4,7 nghìn tỷ đồng, bằng 3,9%; thu thuế thu nhập cá nhân 1,6 nghìn tỷ đồng, bằng 3,1%; thu thuế bảo vệ môi trường 320 tỷ đồng, bằng 2,5%; thu tiền sử dụng đất 2,5 nghìn tỷ đồng, bằng 6,4%.

Tổng chi ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2015  ước tính đạt 42,2 nghìn tỷ đồng, bằng 3,7% dự toán năm. Trong đó, chi đầu tư phát triển trên 6,5 nghìn tỷ đồng, bằng 3,4% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 6,5 nghìn tỷ đồng, bằng 3,4%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 30,1 nghìn tỷ đồng, bằng 3,9%; chi trả nợ và viện trợ 5,5 nghìn tỷ đồng, bằng 3,7%./.

Thanh Hà
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan