Cập nhật ngày 31/01/2015 - 09:25:14

           

Duy trì ổn định lãi suất, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

- Đây là nội dung chính trong 2 Chỉ thị vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành trong tháng 1/2015.

Ngày 27/01/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2015 và Chỉ thị số 02/CT-NHNN 27/01/2015 về tăng cường xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.

Theo đó, Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng phải bảo đảm phải thanh khoản, duy trì ổn định mặt bằng lãi suất, phấn đấu tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay trung, dài hạn thêm từ 1%/năm đến 1,5%/năm. Năm 2015, ngành ngân hàng đặt ra định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16%-18%, tín dụng tăng khoảng 13%-15%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình thực tế. Riêng đối với tỷ giá, mức điều chỉnh không quá 2%. Ưu tiên tập trung tín dụng cho các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Liên quan đến vấn đề xử lý nợ xấu, Thống đốc yêu cầu toàn ngành ngân hàng phấn đấu đến cuối năm đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3%. Để đạt được mục tiêu này, Ngân hàng nhà nước đặt ra một loạt các giải pháp như trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án mua, xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường. Đồng thời, cơ quan này cũng tăng cường công tác quản lý, thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng và bảo đảm tuyệt đối an toàn hệ thống…

Đối với các tổ chức tín dụng, Thống đốc nghiêm cấm sử dụng biện pháp che giấu nợ xấu, phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng và kết quả kinh doanh. Nghiêm cấm lợi dụng việc xử lý nợ xấu để trục lợi. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại nợ, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro.

Các tổ chức tín dụng phải xây dựng và báo cáo Ngân hàng Nhà nước kế hoạch xử lý nợ xấu năm 2015 (chi tiết chỉ tiêu xử lý nợ xấu cho từng tháng), trong đó có các giải pháp về sử dụng dự phòng rủi ro, bán nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), đảm bảo đến ngày 30/6/2015 phải xử lý được tối thiểu 60% số nợ xấu phải xử lý theo kế hoạch năm 2015, riêng chỉ tiêu bán nợ xấu cho VAMC phải đạt không dưới 75% tổng số nợ xấu dự kiến bán cho VAMC cả năm 2015 để đến cuối năm đưa nợ xấu về mức dưới 3% tổng tài sản có được phân loại.../.

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan